Utenrikshandel med varer, årsserier 2011

Tabeller

Utenrikshandel med varer. Hovedtall.

Import og eksport etter varens anvendelsesområde.

Import og eksport etter hovedvaregruppe, SITC.

Import og eksport etter varekapittel, Det harmoniserte system (HS).

Import og eksport etter handelsområder, verdensdeler og land.

Import og eksport etter land, rangert.

Utenrikshandel med varer etter SITC varegruppe.

Utenrikshandel med varer etter land og varegrupper.

Import av landbruksprodukter og næringsmidler.

Eksport av fisk og fiskeprodukter.

Eksport av verkstedvarer og metaller.

Eksport og import etter næring.

Eksport og import av IKT-varer.

Import fra utviklingsland.

Eksport av råolje og naturgass.