06.02 Sykefravær, egen- og legemeldt

 Tidligere publiserte tabeller. 2007
Tabell 1:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2006 (22.03.2007)
Tabell 3:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2006 (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall (22.03.2007)
Tabell 12:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 13:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 14:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvartalstall (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvinner. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvinner. Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 23:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 24:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Menn. Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 25:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvinner.Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 28:  Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet (22.03.2007)
29 Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter yrke, (22.03.2007)
30 Sykefraværsdagsverk og sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter yrke. 4. kvartal 2006. Kun yrker med mer enn 15 000 avtalte dagsverk er med i statistikken. (22.03.2007)
31 Tapte dagsverk . på grunn av sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektor . 4. kvartal 2005 og 2006. (22.03.2007)
Tabell 32:  32 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. I prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (22.03.2007)
Tabell 33:  Prosentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer. 2000-2006 (22.03.2007)
Tabell 2:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Kvartalstall. 2000-2006 (Korrigert 20. juni 2007) (22.03.2007)