Statistisk sentralbyrå

2   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Kvartalstall. 2000-2006 (Korrigert 20. juni 2007)
Kvartal Menn Kvinner
Totalt sykefravær2 Egenmeldt sykefravær2 Legemeldt sykefravær Totalt sykefravær2 Egenmeldt sykefravær2 Legemeldt sykefravær
  Sykefraværsprosenter
2000            
2. kvartal 5,7 0,6 5,1 8,5 0,7 7,7
3. kvartal 6,0 0,6 5,4 8,5 0,7 7,8
4. kvartal 5,8 0,8 5,1 8,8 0,9 7,9
             
2001            
1. kvartal 6,2 0,9 5,3 9,3 1,1 8,2
2. kvartal 5,7 0,6 5,1 8,6 0,8 7,9
3. kvartal 6,3 0,6 5,7 9,0 0,7 8,2
4. kvartal 6,1 0,7 5,4 9,3 0,9 8,4
             
2002            
1. kvartal 6,7 1,0 5,7 10,0 1,2 8,8
2. kvartal 5,9 0,6 5,3 9,0 0,8 8,2
3. kvartal 6,5 0,6 5,9 9,3 0,7 8,5
4. kvartal3 6,6 0,9 5,8 9,8 1,1 8,7
             
2003            
1. kvartal3 6,8 0,9 5,9 9,8 1,1 9,0
2. kvartal3 6,4 0,6 5,8 9,8 0,8 9,0
3. kvartal 6,9 0,6 6,3 9,7 0,8 8,9
4. kvartal 6,9 0,9 6,0 10,3 1,2 9,2
             
2004            
1. kvartal 6,8 0,9 5,9 10,2 1,2 9,0
2. kvartal 5,8 0,6 5,1 8,9 0,8 8,1
3. kvartal 5,4 0,7 4,7 7,8 0,8 7,0
4. kvartal 5,2 0,8 4,4 7,9 1,1 6,8
             
2005            
1. kvartal 5,8 1,1 4,7 8,7 1,4 7,3
2. kvartal 5,0 0,7 4,3 7,9 0,9 7,0
3. kvartal 5,5 0,7 4,8 8,0 0,8 7,2
4. kvartal 5,4 0,8 4,5 8,4 1,1 7,4
             
2006            
1. kvartal 5,9 1,1 4,8 9,2 1,4 7,9
2. kvartal 5,3 0,7 4,5 8,4 0,9 7,5
3. kvartal 5,6 0,7 4,9 8,3 0,8 7,5
4. kvartal 5,4 0,9 4,5 8,6 1,1 7,4
  Endring i prosentpoeng fra samme kvartal året før
2001            
2. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
3. kvartal 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4
4. kvartal 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,4
             
2002            
1. kvartal1 0,3 0,1 0,3 0,6 0,1 0,5
2. kvartal 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3
3. kvartal 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3
4. kvartal 0,5 0,1 0,4 0,5 0,2 0,3
             
2003            
1. kvartal1 0,2 -0,1 0,3 0,0 -0,1 0,2
2. kvartal1 0,3 0,0 0,3 0,8 0,1 0,8
3. kvartal 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4
4. kvartal 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1 0,5
             
2004            
1. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
2. kvartal -0,7 0,0 -0,7 -0,8 0,0 -0,8
3. kvartal -1,5 0,0 -1,5 -1,9 0,1 -1,9
4. kvartal -1,7 -0,1 -1,6 -2,4 -0,1 -2,3
             
2005            
1. kvartal1 -1,1 0,2 -1,3 -1,6 0,2 -1,8
2. kvartal1 -0,6 0,1 -0,7 -1,0 0,1 -1,1
3. kvartal 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2
4. kvartal 0,1 0,0 0,2 0,5 0,0 0,6
             
2006            
1. kvartal1 0,2 0,0 0,2 0,6 -0,1 0,7
2. kvartal1 0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 0,5
3. kvartal 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3
4. kvartal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
1  Endringstallene er justert for påskeukens plassering.
2  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.
3  Legemeldte tall for 4. kvartal 2002 og 1. og 2. kvartal 2003 er oppdatert 15. juni 2004.

Standardtegn i tabeller