Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

33   Prosentvis endring av sykefraværsprosenten på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, etter næring og type sykefravær. Kvartalsvise endringer. 2000-2006
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000-2001 3. kvartal 2000-2001 4. kvartal 2000-2001 1. kvartal 2001-2002 2. kvartal 2001-2002 3. kvartal 2001-2002 4. kvartal 2001-2002 1. kvartal 2002-2003 2. kvartal 2002-2003 3. kvartal 2002-2003 4. kvartal 2002-2003 1. kvartal 2003-2004 2. kvartal 2003-2004 3. kvartal 2003-2004 4. kvartal 2003-2004 1. kvartal 2004-2005 2. kvartal 2004-2005 3. kvartal 2004-2005 4. kvartal 2004-2005 1. kvartal 2005-2006 2. kvartal 2005-2006 3. kvartal 2005-2006 4. kvartal 2005-2006
Alle næringer                                              
Totalt 1,3 5,1 5,0 7,4 3,7 4,0 7,1 1,2 9,2 4,9 5,4 0,6 -9,2 -20,6 -24,0 -14,5 -12,3 2,4 4,9 4,3 5,3 3,3 1,0
Egenmeldt 4,1 1,1 -0,5 7,8 -0,9 4,3 17,8 -10,8 4,6 4,1 7,1 6,1 -0,8 6,1 -7,5 21,5 14,9 0,3 -2,2 -4,1 -3,9 2,3 5,5
Legemeldt 1,0 5,5 5,7 7,3 4,2 3,9 5,8 3,0 9,7 5,0 5,1 -0,1 -10,1 -23,1 -26,2 -19,7 -15,3 2,7 6,1 6,2 6,7 3,5 0,3
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                              
Totalt 2,5 6,8 11,2 2,1 6,4 9,2 5,9 10,9 17,4 3,2 15,1 2,6 -12,0 -19,2 -25,1 -20,9 -16,2 -1,6 -7,2 2,9 -1,1 -3,3 -2,7
Egenmeldt -7,2 7,1 -0,9 -26,8 1,9 -6,0 4,7 10,6 5,6 13,3 21,8 1,8 -12,4 -14,2 -15,9 -2,3 2,1 4,6 -27,3 -9,6 -23,9 -12,1 10,0
Legemeldt 4,1 6,8 13,1 8,7 7,0 11,1 6,0 10,9 19,1 2,1 14,1 2,7 -11,9 -19,8 -26,5 -23,7 -18,5 -2,4 -3,9 5,3 2,5 -2,1 -4,3
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                              
Totalt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt -1,3 5,9 10,2 3,0 3,4 1,3 -3,8 2,1 0,8 13,4 12,2 -7,4 -8,4 -29,3 -27,4 -9,4 -8,1 12,2 6,5 4,5 -0,4 -9,3 -3,4
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                              
Totalt -2,1 0,6 2,4 4,9 3,0 6,7 7,4 2,2 6,9 1,7 3,4 -0,5 -11,6 -23,2 -27,2 -19,0 -15,9 1,3 3,0 2,7 6,0 3,2 1,4
Egenmeldt 7,9 -5,2 5,4 3,3 -3,8 5,9 13,3 -9,5 -4,2 1,0 4,1 3,6 3,7 7,9 -5,6 23,2 10,1 1,9 -0,8 -4,7 -1,7 -0,1 4,2
Legemeldt -3,2 1,2 2,1 5,1 3,9 6,8 6,6 4,0 8,2 1,8 3,4 -1,1 -13,2 -26,2 -30,2 -25,2 -19,1 1,2 3,7 4,5 7,3 3,7 0,9
40-41 Kraft- og vannforsyning                                              
Totalt -0,8 1,5 -1,6 -1,6 -0,5 4,9 17,5 1,1 12,6 1,7 -3,8 5,9 -19,4 -19,9 -24,6 -17,1 3,3 4,8 1,4 3,2 -1,6 5,0 6,8
Egenmeldt 35,9 -2,7 -26,5 13,2 -5,8 28,5  119,9 -10,7 -2,3 -0,6 -4,8 11,2 -13,1 3,1 -8,7 14,5 31,1 2,8 -3,2 -2,3 -8,2 -8,2 -0,2
Legemeldt -4,7 1,9 1,5 -4,4 0,3 2,7 8,3 3,6 14,8 1,9 -3,6 4,9 -20,2 -22,4 -27,5 -23,4 -0,3 5,1 2,4 4,8 -0,4 6,9 8,3
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                              
Totalt -0,1 3,2 5,8 10,6 4,4 7,4 11,2 4,4 17,1 11,3 5,6 0,7 -15,3 -27,1 -27,2 -19,6 -16,4 -1,4 2,0 1,0 5,1 2,0 1,9
Egenmeldt 0,2 0,2 3,4 11,8 10,3 9,1 15,9 -11,1 7,2 3,0 3,9 2,6 -11,6 -5,5 -5,3 33,0 28,2 12,8 3,0 -10,2 -6,6 -3,3 10,6
Legemeldt -0,1 3,5 6,1 10,5 3,8 7,2 10,7 6,7 18,2 12,1 5,9 0,4 -15,7 -29,0 -29,9 -26,1 -21,0 -3,1 1,8 3,6 7,0 2,7 0,4
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.                                              
Totalt 2,1 8,7 6,7 8,8 6,0 3,3 6,4 0,7 7,5 4,1 5,0 -2,3 -9,6 -21,6 -24,6 -13,7 -11,2 2,7 5,2 4,5 4,0 5,0 1,1
Egenmeldt 7,1 1,5 -2,5 3,9 1,3 7,5 12,5 -14,1 -7,1 -9,5 1,1 -3,7 -4,1 2,3 -11,0 18,9 22,8 6,4 0,3 1,4 -6,1 4,6 4,2
Legemeldt 1,6 9,3 7,8 9,6 6,5 3,0 5,7 2,8 8,9 5,4 5,5 -2,1 -10,1 -23,4 -26,1 -17,5 -14,2 2,3 5,9 5,1 5,3 5,1 0,7
60-64 Transport og kommunikasjon1                                              
Totalt -0,4 4,6 4,9 5,8 2,4 0,6 7,9 0,5 8,3 10,4 3,7 1,6 -5,5 -20,4 -21,3 -13,7 -14,2 3,3 4,1 4,8 6,0 5,8 -2,7
Egenmeldt -15,1 -18,4 -1,1 1,9 -4,0 12,8 38,3 -10,6 0,9 7,3 -12,2 11,0 13,2 24,8 3,2 25,9 13,0 -12,3 -0,4 -7,3 -7,7 4,1 0,8
Legemeldt 1,3 6,8 5,6 6,3 3,0 -0,3 4,8 1,9 9,0 10,7 5,8 0,6 -7,1 -24,1 -24,0 -18,6 -16,9 5,4 4,8 7,1 7,9 6,0 -3,2
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring                                              
Totalt -0,2 6,6 3,8 6,1 -4,0 -1,8 2,8 -1,2 13,6 9,6 8,1 4,6 -6,7 -18,0 -22,5 -14,6 -11,7 -0,3 1,6 0,2 2,1 3,0 -3,0
Egenmeldt -15,7 7,4 -2,1 28,2 -12,4 5,1 2,2 -22,6 13,3 -2,1 22,5 23,7 -11,3 -5,6 -16,5 -0,2 8,9 8,8 -11,4 -6,7 -9,2 -1,0 7,4
Legemeldt 2,5 6,5 4,9 1,9 -2,7 -2,7 2,9 4,1 13,6 11,1 5,7 1,2 -6,1 -19,5 -23,7 -17,8 -14,3 -1,6 4,4 2,1 3,9 3,6 -4,9
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                              
Totalt 3,6 7,7 9,3 11,5 8,1 8,7 12,2 0,8 11,7 5,7 5,5 0,1 -13,5 -22,2 -26,2 -12,5 -13,7 0,9 3,3 -2,0 4,6 1,9 1,8
Egenmeldt -5,6 -3,3 -10,2 3,7 2,6 3,4 24,3 -13,3 17,3 4,3 8,1 -1,4 -16,0 1,3 -18,2 29,5 9,4 9,1 11,0 -6,1 8,2 8,9 8,4
Legemeldt 4,9 9,1 12,7 13,1 8,8 9,2 10,5 3,5 11,1 5,9 5,1 0,4 -13,1 -24,6 -27,4 -19,2 -16,6 -0,3 1,9 -0,9 4,0 0,8 0,5
75 Off.adm og forsvar, A44 sosialforsikr.                                              
Totalt 2,0 6,5 3,1 8,6 1,9 0,5 6,4 -0,6 9,5 7,6 6,1 2,2 -6,6 -17,3 -20,6 -9,8 -9,0 4,2 5,8 4,6 6,6 2,7 -1,2
Egenmeldt 3,5 7,1 0,7 19,9 1,3 -7,5 19,4 -2,5 19,5 27,6 13,9 9,5 2,7 9,8 -0,6 15,0 11,1 -11,6 -6,0 -2,3 -5,5 2,2 -3,7
Legemeldt 1,8 6,4 3,5 6,6 2,0 1,5 4,5 -0,2 8,3 5,5 4,8 0,8 -7,9 -20,8 -24,4 -15,1 -12,0 7,0 8,7 6,5 8,9 2,7 -0,6
80 Undervisning                                              
Totalt 6,3 6,1 5,7 7,4 0,8 6,3 7,0 -1,2 7,3 -0,6 4,8 3,1 -5,6 -16,1 -20,3 -12,8 -10,0 3,3 3,8 6,1 7,3 6,1 2,7
Egenmeldt 14,6 0,8 -3,5 11,3 4,8 30,8 38,1 -2,4 7,2 0,5 10,1 5,6 -0,8 3,6 -6,1 21,4 31,4 0,6 -6,7 -1,0 -9,6 3,1 7,8
Legemeldt 5,6 6,5 6,8 6,8 0,5 4,5 3,6 -1,0 7,3 -0,7 4,0 2,8 -6,0 -17,8 -22,5 -17,8 -13,8 3,6 5,7 7,7 9,7 6,5 1,9
85 Helse-, sosialtjenester                                              
Totalt 1,2 5,2 4,5 5,9 2,5 -0,4 2,4 0,3 7,8 3,1 6,2 1,0 -7,9 -17,2 -22,9 -14,6 -11,3 2,9 7,8 7,8 5,7 1,4 2,3
Egenmeldt 12,4 12,6 2,7 9,7 -2,6 -2,3 11,6 -12,3 7,1 11,4 14,1 15,5 5,8 9,7 -6,7 20,2 9,4 -3,3 -5,2 -4,2 -2,5 -0,5 6,9
Legemeldt 0,2 4,6 4,7 5,4 3,0 -0,2 1,3 2,1 7,9 2,4 5,2 -0,8 -9,2 -19,8 -25,2 -19,5 -13,6 3,7 10,0 10,3 6,8 1,6 1,6
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                              
Totalt 4,9 5,9 2,8 6,6 1,4 2,1 6,1 -0,9 9,0 2,2 3,5 -2,0 -9,7 -21,7 -24,9 -12,8 -11,4 0,1 4,2 4,6 2,7 5,9 1,6
Egenmeldt 8,6 14,1 -8,3 5,4 -12,2 -10,3 12,0 -15,3 7,0 -5,6 4,8 0,2 -4,6 6,9 -13,1 21,8 10,7 -7,9 -12,2 -8,5 -9,5 7,5 16,1
Legemeldt 4,5 5,1 4,5 6,7 3,1 3,5 5,3 1,4 9,2 3,0 3,3 -2,3 -10,2 -24,2 -26,6 -17,4 -13,8 1,0 7,0 7,2 4,4 5,7 -0,4
Uoppgitt                                              
Totalt 20,1 0,6 -14,8 1,8 -21,5 7,0 -4,4 -12,6 10,4 32,2 33,4 39,4 16,5 -28,2 -45,7 -34,1 -75,6 -30,3 -4,5 -29,5 28,6 -15,0 -20,8
Egenmeldt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Legemeldt 20,1 0,6 -14,8 1,8 -21,5 7,0 -4,4 -12,6 10,4 32,2 33,4 39,4 16,5 -28,2 -45,7 -34,1 -75,6 -30,3 -4,5 -29,5 28,6 -15,0 -20,8
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller