Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

3   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2006
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 2. kvartal 2004 3. kvartal 2004 4. kvartal 2004 1. kvartal 2005 2. kvartal 2005 3. kvartal 2005 4. kvartal 2005 1. kvartal 2006 2. kvartal 2006 3. kvartal 2006 4. kvartal 2006
Alle næringer                                                      
Totalt 6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,2 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 6,3 6,6 6,7 7,4 6,6 6,8 6,8
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,8 1,0
Legemeldt 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3 6,5 5,7 5,5 5,8 5,5 5,9 5,8 6,2 5,8 6,1 5,8
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                                      
Totalt 5,2 5,3 5,4 6,3 5,3 5,7 6,0 6,4 5,7 6,2 6,4 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3 5,9 5,2 5,5 5,7 4,9 5,1 5,1 5,9 4,9 4,9 5,0
Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6
Legemeldt 4,4 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 6,1 5,9 5,7 6,4 6,3 5,2 4,6 4,7 4,8 4,2 4,5 4,5 5,1 4,3 4,4 4,3
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                                      
Totalt                                                      
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,7 4,4 3,8 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,7 3,4 3,6 3,3 3,4 3,3
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                                      
Totalt 7,5 7,8 7,6 7,9 7,3 7,9 7,8 8,3 7,6 8,4 8,4 8,5 8,1 8,5 8,7 8,5 7,2 6,6 6,3 6,9 6,0 6,6 6,5 7,0 6,4 6,9 6,6
Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 1,3 0,9 0,8 1,0 1,3 0,8 0,8 1,0
Legemeldt 6,7 7,1 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 7,2 6,8 7,7 7,4 7,5 7,3 7,8 7,6 7,4 6,4 5,7 5,3 5,5 5,2 5,8 5,5 5,8 5,5 6,0 5,6
40-41 Kraft- og vannforsyning                                                      
Totalt 5,0 5,3 5,1 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6 4,9 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 4,5 4,6 4,3 4,9 4,6 4,8 4,4 5,1 4,5 5,1 4,7
Egenmeldt 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,6 0,8 1,1 0,7 0,6 0,8 1,1 0,6 0,6 0,8
Legemeldt 4,5 4,9 4,6 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,3 5,1 5,0 4,7 4,9 5,2 4,8 5,0 3,9 4,0 3,5 3,8 3,9 4,2 3,6 4,0 3,9 4,5 3,9
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                                      
Totalt 7,0 7,4 7,2 7,8 7,0 7,7 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 9,0 8,6 9,1 8,9 9,1 7,3 6,7 6,5 7,3 6,1 6,6 6,6 7,4 6,4 6,7 6,7
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 1,0 1,2 0,8 0,8 1,1
Legemeldt 6,4 6,8 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,1 6,6 6,0 5,6 5,9 5,2 5,8 5,7 6,2 5,6 5,9 5,7
50-55 Vareh., hotell-A28 og restaurantv.                                                      
Totalt 6,4 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,0 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7,5 6,7 6,0 5,9 6,4 5,9 6,1 6,2 6,7 6,2 6,4 6,3
Egenmeldt 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7
Legemeldt 5,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,5 6,3 6,6 6,3 6,7 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,7 6,1 5,4 5,2 5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 5,5 5,8 5,5
60-64 Transport og kommunikasjon1                                                      
Totalt 7,5 7,6 7,6 8,1 7,4 7,9 8,0 8,6 7,6 8,0 8,6 8,6 8,3 8,8 8,9 8,8 7,8 7,0 7,0 7,6 6,7 7,3 7,3 7,9 7,1 7,7 7,1
Egenmeldt 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9
Legemeldt 6,7 6,9 6,9 7,2 6,8 7,4 7,3 7,6 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8 7,1 6,2 6,1 6,4 5,9 6,5 6,4 6,8 6,3 6,9 6,2
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring                                                      
Totalt 5,1 5,2 5,4 5,6 5,1 5,5 5,6 6,0 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2 5,2 4,8 4,8 5,3 4,6 4,8 4,9 5,3 4,7 5,0 4,7
Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8
Legemeldt 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,6 4,3 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 3,9
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                                      
Totalt 5,2 5,5 5,3 5,8 5,4 5,9 5,8 6,4 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5 5,6 5,3 5,1 5,7 4,9 5,3 5,2 5,6 5,1 5,4 5,3
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9
Legemeldt 4,6 4,9 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 6,2 5,9 5,6 5,0 4,7 4,3 4,5 4,2 4,6 4,4 4,5 4,3 4,7 4,4
75 Off.adm og forsvar, A44 sosialforsikr.                                   5,8                  
Totalt 5,9 6,1 6,3 6,6 6,0 6,5 6,5 7,1 6,2 6,5 6,9 7,1 6,7 7,0 7,3 7,3 6,3 5,8 5,8 6,6 5,7 6,0 6,2 6,9 6,1 6,2 6,1
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 1,5 0,9 0,8 1,1 1,4 0,9 0,8 1,0
Legemeldt 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,0 5,5 4,9 4,7 5,1 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,4 5,1
80 Undervisning                                                      
Totalt 6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0 6,8 5,6 6,3 7,0 6,1 5,8 6,5 7,4 6,5 6,2 6,7
Egenmeldt 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 1,0 1,2 0,8 0,6 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0
Legemeldt 5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0 6,2 5,0 5,3 5,8 5,3 5,2 5,6 6,2 5,9 5,6 5,7
85 Helse-, sosialtjenester                                                      
Totalt 9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 10,9 9,8 10,1 10,4 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1 9,7 8,7 8,5 9,5 8,6 8,9 9,2 10,2 9,1 9,0 9,4
Egenmeldt 0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0 1,0 1,2 1,6 1,1 1,0 1,2 1,6 1,0 0,9 1,3
Legemeldt 8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,1 9,6 9,0 9,3 9,3 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7 8,8 7,7 7,3 7,8 7,6 8,0 8,0 8,6 8,1 8,1 8,2
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                                      
Totalt 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 7,4 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 8,0 7,7 7,8 8,2 7,8 6,9 6,1 6,2 6,8 6,2 6,1 6,4 7,1 6,3 6,4 6,5
Egenmeldt 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9
Legemeldt 6,0 6,4 6,3 6,5 6,2 6,7 6,6 6,9 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 6,9 6,3 5,4 5,3 5,7 5,4 5,5 5,6 6,1 5,7 5,8 5,6
Uoppgitt                                                      
Totalt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4
Egenmeldt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legemeldt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1 5,4 4,8 3,1 4,0 1,3 3,3 3,0 2,8 1,7 2,8 2,4
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller