Publikasjon

Discussion Papers no. 718

A Kantian approach to sustainable development indicators for climate change

Agenda 21, som fulgte Brundtland kommisjonen om bærekraftig utvikling, innebærer at alle land skal ha sitt eget indikatorsett for bærekraftig utvikling. Mange land blant dem Norge, har slike sett og i disse er det alltid egne indikatorer for klimaendringene. Noen av disse klimaindikatorene rapporterer den globale konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren og/eller den globale temperaturutviklingen. Selv om slike indikatorer gir befolkningen informasjon om tilstanden på det globale klima, sier de lite om klimapolitikken til landets politiske ledelse.

I denne publikasjonen foreslår vi en indikator som kan brukes som målestokk for et lands klimapolitikk. Indikatoren baserer seg på Kantiansk etikk istedenfor nytteetikk. Utgangspunktet er at hvert land skal opptre som om en global klimaavtale var på plass. Det enkelte land ville da både ha et utslippsbudsjett og en utslippspris å forholde seg til for flere år fremover. Indikatoren på sin side skal så måle hvorvidt landet holder sitt utslippsbudsjett, og i hvilken grad aktørene i økonomien er stilt ovenfor en riktig pris på sine utslipp.

Les mer om publikasjonen