Publikasjon

Discussion Papers no. 947

Do employees benefit from worker representation on corporate boards?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen