Publikasjon

Discussion Papers no. 944

An exact additive decomposition of the unit value index

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen