Publikasjon

Discussion Papers no. 943

Do audits improve future tax compliance in the absence of penalties? Evidence from random Audits in Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen