Publikasjon

Discussion Papers no. 922

Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen