Publikasjon

Discussion Papers no. 919

Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen