Publikasjon

Discussion Papers no. 914

Evaluating multilateral price indices in a dynamic item universe

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen