392372
392372
friartikkel
2019-07-12T10:59:00.000Z
no

Nytt rapportmateriell fra 2019

Publisert:

Nye kodelister og veiledninger på høring med tidsfrist 30.6.2019

Det utvikles stadig nye løsninger til betalinger, både med instrumenter og kanaler som tidligere og nye, som «wearables» (klokker, armbånd mm) mv. Samtidig har Norges Bank behov for flere opplysninger for å følge opp utviklingen i bruk av kontanter til arbeid knyttet til kontantberedskap. Statistisk sentralbyrå og Norges Bank har derfor utarbeidet nytt rapportmateriale i fellesskap som er sendt på høring med høringsfrist 30.9.2019.

Rapport 1C utgår. De nye kodelistene og veiledningene datert 9.7.2019 har ellers følgende endringer sammenliknet med gjeldende kodelister og veiledninger datert 28.6.2018:

Rapport 1A:

 • Dagens poster for antall brukersteder med EFTPOS-terminaler og antall EFTPOS-terminaler inndelt etter eierskap og kontaktteknologi utgår og erstattes med en post for antall brukersteder med EFTPOS-terminaler (10 050 00 000) og en post for antall EFTPOS-terminaler (20 050 00 000)
 • Ny post, 20 060 00 000 NO/QN er innført til opplysninger om antall kontantautomater for uttak og innskudd.

Rapport 1B:

 • Nye poster innført for kontantuttak over skranke (61 010 05 080 ) og fra diverse kontantautomater (61 060 05 080) og kontantinnskudd over skranke (91 010 05 080) og i diverse konantautomater (91 060 05 080).
 • Ny post, 71 101 11 600 er innført til VIPPS straksbetalinger

Rapport 1B.og 2B (3B ennå ikke aktiv)

 • Ny presisering/definisjon av mobilbetaling: brukes til å skille mobilbetalinger fra andre betalinger til poster for «e-commerce» mobilbetalinger (71 080 40 6xx), person til person betalinger (71 090 40 6xx) og person til bedrift betalinger (71 090 40 6x2 )

Rapport 1B, 2B og 4B (3B ennå ikke aktiv)

Til statistikk for bruk av kort i EFTPOS-terminaler legges det opp til skille mellom

 1. Bruk av fysiske korts chip eller magnetstripe: På kode 61/71 050 40 4xx og
 2. 62/72 050 40 430 (som tidligere)
 3. Kontaktløs bruk av fysiske kort: På nye koder 61/71 050 47 6xx
 4. og 62/72 050 47 630
 5. Mobilbetalinger og betalinger med andre håndholdte/bærbare enheter: Rapportering på nye koder 61/71 050 49 6xx og 62/72 050 49 630

Rapport 2C

 • Det er ingen endringer i innhold, men det legges opp til at leveringsfristen skal være 15 virkedager etter statistikkperiodens utløp i stedet for 20 virkedager. Tidsfristen har vært gjeldende i flere perioder slik at dette er en formalisering av praksis som allerede blir fulgt.

Kodelister - Betalingsformidling:

Veiledninger - Betalingsformidling:

Kontakt