Publikasjon

Discussion Papers no. 900

Challenges in predicting poverty trends using survey to survey imputation

Experiences from Malawi

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen