Publikasjon

Discussion Papers no. 899

Effects of extended paternity leave on union stability and fertility

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen