Publikasjon

Discussion Papers no. 898

Linking neighbors’ fertility

Third births in Norwegian neighborhoods

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen