Publikasjon

Discussion Papers no. 897

Spillover bias in multigenerational income regressions

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen