Publikasjon

Discussion Papers no. 896

Buy to let

Investment buyers in a housing search model

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen