Publikasjon

Discussion Papers no. 892

Effects of higher required rates of return on the tax take in an oil province

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen