Publikasjon

Discussion Papers no. 891

Collusive tax evasion by employers and employees

Evidence from a randomized field experiment in Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen