Publikasjon

Discussion Papers no. 887

Transitions from first unions among immigrants and their descendants: The role of partner choice

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen