Publikasjon

Discussion Papers no. 886

Social networks and tax avoidance: Evidence from a well-defined Norwegian tax shelter

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen