Publikasjon

Discussion Papers no. 885

An up-to-date joint labor supply and child care choice model

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen