Publikasjon

Discussion Papers no. 884

Mortality shifts and mortality compression

The case of Norway, 1900-2060

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen