Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Publikasjon

Discussion Papers no. 881

Child care, parental labor supply and tax revenue

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen