354874
354874
friartikkel
2018-06-29T08:25:00.000Z
no

Nytt rapportmateriell fra 2018

Publisert:

Oppdatert:

Nytt rapportmateriell fra 3. kvartal 2018

Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 28.6.2018, som skal gjelde fra og med 3. kvartal 2018. Det nye rapportmaterialet inneholder ingen nye krav til rapportering.

I 2017 brukte eierne av systemene for VIPPS, mCash og MobilePay rapport 1B og 2B til opplysninger om sine mobilbetalinger. Heretter skal VIPPS AS og eiere av tilsvarende mobilbetalingssystemer levere sine opplysninger i en ny rapport 5B, som det kommer ny kodeliste og veiledning til (ikke lagt ut ennå). Rapport 5B vil inneholde de samme opplysningene og ha de samme postene til opplysningene som rapportene 1B og 2B. 

Kodelistene og veiledningene til de andre rapportene (rapport 1A – 1C, rapport 3a og 3B og rapport 4A og 4B) har også de samme postene som tidligere, men begreper og forklaringer er endret som vist nedenfor, sammenliknet med tidligere kodelister og veiledninger datert 5.12.2016:

  • Rapport 5 A, som det inntil videre ikke er oppgaveplikt for, og rapport 5B omtales i ny generell veiledning på s. 3 og s. 8-12.
  • Poster for antall kort (rapport 1A, 3A og 4A) og samlet bruk av kort (rapport 4B): Begrepet «kort i mobiltelefon» er byttet ut med «virtuelle kort». Se veiledningene til rapport 1A s. 3 og 9, rapport 3A, s. 4 og 7, rapport 4A, s. 4 og 10 og rapport 4B s. 13 og 16 og de tilhørende postene i kodelistene.
  • I stedet for «EFTPOS-betalinger/Cash-back i mobiltelefon» kalles det nå «kontaktløse EFTPOS-betalinger/kontaktløs cash-back» i rapportmaterialet. Se veiledningene til rapport 1B, s. 18 og 28, rapport 3B s. 10, rapport 4B, s. 13 og 16 og aktuelle poster i de tilhørende kodelistene.
  • Post 7x.102.xx.xxx.NONO, overføringer til MobilePay og post 7x.103.xx.xxx.NONO, overføringer til mCash erstattes av post 7x.102.xx.xxx.NONO, overføringer til andre systemeiere. Dette innebærer at det inntil videre bare blir to poster for overføringer til systemeiere der post 7x.101.xx.xxx.NONO brukes til VIPPS betalinger som før, mens post 7x.102.xx.xxx.NONO brukes til overføringer til andre systemeiere enn VIPPS AS. Se veiledningen til rapport 1B s. 19, 28, 33 og s. 36-39 og aktuelle poster i kodelisten til rapport 1B.
  • I de forrige 1A og 1B rapportene gikk det ikke fram at henholdsvis avtaler om og bruk av nettbank ikke skal omfatte avtaler om og bruk av FOI straksbetalinger. Dette er presisert i nye rapporter 1A og 1B. Se veiledningen til rapport 1A s. 10, 11 og 15 og veiledningen til rapport 1B, s. 28 og 32.

 

Kontakt