Publikasjon

Discussion Papers no. 877

Structural Labour Supply Models and Microsimulation

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen