343776
343776
friartikkel
2018-03-14T15:48:00.000Z
no

KOSTRA

Definisjoner av variabler og verdier i KOSTRA

Publisert:

Her finner du definisjoner av variabler og verdier knyttet til de enkelte tjenesteområdene i KOSTRA.

 1. Kjøp av tjenester nøkkeltall (K) - Tabell 08846
  kommune - 2.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall - 08846
 2. Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg nøkkeltall (K) - Tabell 07144
  kommune - 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall - 07144
 3. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. nøkkeltall (K) - Tabell 04937
  kommune - A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall - 04937
 4. Barnehager - nøkkeltall - Tabell 06808
  kommune - C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall - 06808
 5. Grunnskoleopplæring nøkkeltall- Tabell 06804
  kommune - D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall - 06804
 6. Kommunehelse nøkkeltall - Tabell 07793
  kommune - E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall - 07793
 7. Pleie og omsorg nøkkeltall - Tabell 07800
  kommune - F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall - 07800
 8. Sosialtjenesten nøkkeltall - Tabell 07786
  kommune - G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall - 07786
 9. Barnevern - nøkkeltall - 08845
  kommune - H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall - 08845
 10. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø nøkkeltall - Tabell 08855
  kommune - J1. Konsern. Plansak, byggesak, oppmåling, kulturminner, natur og nærmiljø - nøkkeltall - 08855
 11. Kultur - nøkkeltall - 06936
  kommune - K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall - 06936
 12. Samferdsel - nøkkeltall - 06497
  kommune - M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall - 06497
 13. Bolig - nøkkeltall - 06493
  kommune - N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall - 06493
 14. Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft nøkkeltall (K) - Tabell 07802
  kommune - O1. Konsern - Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall - 07802
 15. Brann- og ulykkesvern nøkkeltall (K) - Tabell 06491
  kommune - P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nøkkeltall - 06491
 16. Sysselsetting i kommunene nøkkeltall (K) - Tabell 07791
  kommune - S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nøkkeltall - 07791
 17. Klima og energi - nøkkeltall - 09574
  kommune - U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall - 09574_stf
 18. Kjøp av tjenester - nøkkeltall - 08840
  fylkeskommune - 1.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall - 08840
 19. Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall - 07147
  fylkeskommune - 2.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg - nøkkeltall - 07147
 20. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall - 04939
  fylkeskommune - A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall - 04939
 21. Videregående opplæring - nøkkeltall - 06942
  fylkeskommune - C1. Konsern - Videregående opplæring - nøkkeltall - 06942
 22. Tannhelsetjenesten - nøkkeltall - 06139
  fylkeskommune - G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall - 06139
 23. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall - 08842 ?
  fylkeskommune - J1. Konsern. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminne, natur og nærmiljø - nøkkeltall - 08842
 24. Kultur - nøkkeltall - 07795
  fylkeskommune - K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall - 07795
 25. Samferdsel - nøkkeltall - 07792
  fylkeskommune - L1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall - 07792
 26. Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall - 06938
  fylkeskommune - M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall - 06938
 27. Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall - 07788
  fylkeskommune - S1. Konsern - Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall - 07788

 

 

Kontakt