343191
343191
friartikkel
2018-03-09T18:33:00.000Z
no

Sysselsetting i fylkeskommunene nøkkeltall (F) - Tabell 07788

Publisert:

S1. Konsern - Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall

ID: KSK1173357875P00003560

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen som konsern

ID : KSK1173458566P00016120a

Informasjon

Indikatoren viser antall korrigerte avtalte årsverk for fylkeskommunen som konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen i alt, konsern

ID : KSK1173458698P00016185

Informasjon

Indikatoren viser antall korrigerte avtalte årsverk for fylkeskommunen i alt. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon, konsern

ID : KSK1173459429P00016478

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring, konsern

ID : KSK1173458771P00016202

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern. Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten, konsern

ID : KSK1173459544P00016496

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern. Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur, konsern

ID : KSK1173460170P00016558

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern. Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet, konsern

ID : KSK1173724474P00015521

Informasjon

Indikatoren viser andel korrigerte avtalte årsverk i annen fylkeskommunal tjenesteproduksjon, konsern. 
Antall korrigerte avtalte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall korrigerte avtalte årsverk i annen fylkeskommunal tjenesteproduksjon, konsern. Nevner = Antall korrigerte avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern

ID : KSK1173460259P00016585

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt, konsern

ID : KSK1173460465P00016652

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte årsverk i fylkeskommunen i alt. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern

ID : KSK1173460565P00016664

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern

ID : KSK1173461112P00016866

Andel avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern

ID : KSK1173461249P00016900

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern

ID : KSK1173461378P00016924

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern

ID : KSK1173461474P00016949

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet, konsern

ID : KSK1173722357P00015173

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i annen fylkeskommunal tjenesteproduksjon, konsern. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Teller = Antall avtalte årsverk i annen fylkeskommunal tjenesteproduksjon, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Antall sysselsatte i fylkeskommunen som konsern, konsern

ID : KSK1173461629P00016977

Informasjon

Indikatoren viser antall sysselsatte i fylkeskommunen som konsern. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt, konsern

ID : KSK1173461686P00017006

Informasjon

Indikatoren viser antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon, konsern

ID : KSK1173461761P00017039

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i fylkeskommunens administrasjon. Nevner = Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i videregående opplæring, konsern

ID : KSK1173462017P00017114

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i videregående opplæring. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i videregående opplæring. Nevner = Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i tannhelsetjenesten, konsern

ID : KSK1173462127P00017162

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i tannhelsetjenesten. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i tannhelsetjenesten. Nevner = Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i fylkeskommunal kultur, konsern

ID : KSK1173462214P00017182

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i fylkeskommunale kulturtjenester. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i fylkeskommunale kulturtjenester. Nevner = Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i fylkeskommunen, annet, konsern

ID : KSK1173462315P00017248

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i andre fylkeskommunale tjenester. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i andre fylkeskommunale tjenester. Nevner = Antall sysselsatte i fylkeskommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

 

Kontakt