343188
343188
friartikkel
2018-03-09T18:29:00.000Z
no

Kultur nøkkeltall (F) - Tabell 07795

Publisert:

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall

ID: KS98326203610474

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS98326258310612

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter. 
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern er (Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern/netto driftsutgifter i alt, konsern)*100 
Teller: Netto driftsutgifter til kultursektoren, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene [((010..480)+590) - (600..895)]. 
Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner, artene [((010..480)+590) - (600..895)]. 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner, konsern

ID : KS98326233910574

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til kultursektoren i kroner per innbygger. 
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter kultursektoren, konsern/Folkemengde i alt)*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til kultursektoren, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene [((010..480)+590) - (600..895)]. Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12.Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Mva-kompensasjon drift, kultur per innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112272727P00011878

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til kultur i kroner per innbygger. 
Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til kultur i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til kultur, konsern) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet til kultur, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), art 729. Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Mva-kompensasjon investering, kultur per innbygger (kroner), konsern

ID : KSK1112272882P00011901

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til kultur, i kroner per innbygger. 
Definisjon til og med regnskapsåret 2013: Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til kultur i kroner per innbygger, konsern = (mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet på kultur) / innbyggere per 31.12) * 1000. 
Teller = mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet til kultur er kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740,760,771,772,775,790), art 728. Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = antall innbyggere i fylkeskommunen per 31.12. Data hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet regnskapsføres i investeringsregnskapet, mot tidligere i driftsregnskapet. MVA-kompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet er frie midler som skal brukes til felles finansiering av investeringsporteføljen. Dette medfører at kompensasjonen regnskapsføres samlet på en finansieringsfunksjon (F850 for 2014, F841 for senere år). Derfor kan vi ikke publisere tall for MVA-kompensasjon i investeringsregnskapet på tjenesteområdene fra og med regnskapsåret 2014.

Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern

ID : KS101489204044052

Informasjon

Definisjon av Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern: 
Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger i kroner. 
Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter bibliotek, konsern/Folkemengde i alt)*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til bibliotek, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 740, artene [((010..480)+590) - (600..895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: antall innbyggere i fylket per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner, konsern

ID : KS101489243148792

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til museer per innbygger i kroner. 
Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter museer, konsern/Folkemengde i alt)*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til museer, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 760, artene [((010..480)+590) - (600..895)]. Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere i fylket per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner, konsern

ID : KS101489279349024

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger i kroner. 
Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter kunstformidling, konsern/Folkemengde i alt)*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til kunstformidling, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 771, artene [((010..480)+590) - ((600..895)]. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere i fylket per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Tallene for 2001 viser gammel funksjon 770, kunst- og kunstformidling. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner, konsern

ID : KS1053431029487426

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til kunstproduksjon per innbygger i kroner. 
Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter kunstproduksjon, konsern/ Folkemengde i alt)* 1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til kunstproduksjon, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 772, artene [((010..480)+590) - (600..895)]. Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere i fylket per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner, konsern

ID : KS1014892626414547

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til idrett per innbygger i kroner, konsern. 
Netto driftsutgifter idrett/Folkemengde i alt*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, funksjon 775, artene ((010..480)+590) - ((600..895)-728). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i fylket hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner, konsern

ID : KS101489246925098

Informasjon

Indikatoren viser fylkeskonsernets netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner. 
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner, konsern er (Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter/Folkemengde i alt)*1000. 
Teller: Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter, konsern er kontoklasse 1 og 3, funksjon 790, artene [((010..480)+590) - (600..895)]. 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Antall innbyggere i fylket per 31.12. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Brutto investeringsutgifter, kultursektoren per innbygger, konsern

ID : KS98326295810992

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern. 
Brutto investeringsutgifter, kultur/Folkemengde i alt*1000. 
Teller: Brutto investeringsutgifter kultur (kontoklasse 0, funksjon 740, 760, 771, 772, 775, 790, artene ((010..500)-(690,790)) og kontoklasse 4, funksjon 740, 760, 771, 772, 775, 790, artene (((010..500)-(375,380,475,480))-(690,790,775,780,880,895)). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i fylket hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Brutto driftsutgifter kultursektoren per innbygger, konsern

ID : KS99182369408763

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger, konsern. 
Brutto driftsutgifter kultursektoren/Folkemengde i alt*1000. 
Teller: kontoklasse 1, funksjonene 740, 760, 771, 772, 775, 790, artene (((010..480)+590)-(690,710,729,790)) og kontoklasse 3, funksjonene 740, 760, 771, 772, 775, 790, artene (((010..370)+(400..470)+590)-(690,710,729, 790,775,780,880,895)). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner: Innbyggere i fylket hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

 

Kontakt