343182
343182
friartikkel
2018-03-09T18:15:00.000Z
no

Kjøp av tjenester nøkkeltall (F) - Tabell 08840

Publisert:

1.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nøkkeltall

ID: KS1077801548338167

Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt_, konsern

ID : KS1077887110228296

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tjenesteområdene som benyttes til renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, målt i prosent. 
Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester i alt, konsern = (Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern /Brutto driftsutgifter til alle tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (400..799), art 260. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt_, konsern

ID : KS107788721022172

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til alle tjenesteområdene som benyttes til andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt, målt i prosent. 
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern = (Andre tjenester(som inngår i egenproduksjon), i alt, konsern/Brutto driftsutgifter til tjenesteområdene, i alt, konsern)*100 
Teller = Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (400..799), art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, i alt_, konsern

ID : KS1077887344280398

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til alle tjenesteområdene som benyttes til kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private i alt, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre (private)i alt, konsern/Brutto driftsutgifter tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private) i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400..790), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (400..790), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (400..790), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt_, konsern

ID : KS1077887592303750

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter til alle tjenesteområdene som benyttes til kjøp fra offentlige virksomheter, i alt, konsern, målt i prosent. Som andre offentlige virksomheter regnes andre kommuner, fylkeskommuner og staten. 
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern=(Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern/Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern)*100 
Teller = Kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (400..799), artene 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, i alt_, konsern

ID : KS1077887916101255

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunekonsernets brutto driftsutgifter som overføres uten krav på motytelse, i alt, målt i prosent. Indikatoren omfatter overføringer til stat, fylkeskommune, andre kommuner og private. 
Andel overføringer i alt, konsern =(Overføringer i alt, konsern /Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern)* 100 
Teller= Overføringer i alt, konsern: kontoklasse 1 og 3, alle tjenestefunksjoner (400..799), artene 400,,470. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenesteområder i alt, konsern: kontoklasse 1, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene ((010..480)+590)-690-710-729-790)+ kontoklasse 3, alle tjenestefunksjonene (400..799), artene (010..370, 400..470, 590, 690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895). 
Data er hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av konsulenttjenester, administrasjon, styring og fellesutgifter_, konsern

ID : KS107903379261461

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som benyttes til konsulenttjenester, målt i prosent. 
Andel konsulenttjenester, administrasjon, styring og fellestj= ((Konsulenttjenester, adm, styring og fellestj)/ (Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter))* 100 
Teller = Konsulenttjenester, adm, styring og fellestj: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring_, konsern

ID : K1328010824P32270

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til administrasjon og styring som benyttes til andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), målt i prosent. 
Andel andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring= ((Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring)/ (Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring))* 100 
Teller = Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon_, konsern

ID : KS107788905829276

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til administrasjon som benyttes til andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), målt i prosent. 
Andel Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon, = ((Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon)/(Brutto driftsutgifter, administrasjon))* 100 
Teller = Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjon 420, art 270. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon: kontoklasse 1 og 3, funksjon 420, artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra private, administrasjon og styring_, konsern

ID : K1328011441P32532

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter til administrasjon og styring som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon og styring= (Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon og styring/Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon og styring: kontoklasse 1 og 3, funksjon (400,410,420,421,430) art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (400,410,420,421,430), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring_, konsern

ID : K1328012683P437

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunekonsernets brutto drifts-utgifter til administrasjon og styring som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring/Brutto driftsutgifter,administrasjon og styring)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, og styring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra private, adm., styring og fellesutgifter_, konsern

ID : KS1077891096306802

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto drifts-utgifter til administrasjon,styring og fellesutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter= (Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon, styring og fellesutgifter/Brutto driftsutgifter,administrasjon,styring og fellesutgifter)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private),administrasjon,styring og fellesutgifter: kontoklasse 1 og 3, funksjon (400,410,420,421,430,440,450,470,471,480,490) art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (400,410,420,421,430,440,450,470,471,480,490), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, adm, styring og fellesutg_, konsern

ID : KS1077889929315410

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, adm,styring og fellesutgifter= (Kjøp fra egne foretak og IKS,adm,styring og fellesutg/Brutto driftsutgifter,administrasjon,styring og fellesutgifter)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, adm, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1, funksjon (400,410,420,421,430,440,450,470,471,480,490), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon (400,410,420,421,430,440,450,470,471,480,490), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004.Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS"

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, adm., styring og fellesutgifter_, konsern

ID : KS1077891652309512

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts-utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter/Brutto driftsutgifter,administrasjon, styring og fellesutgifter)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (400, 410, 420, 421, 430, 440, 450, 470, 471, 480, 490), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring, konsern

ID : KS1077892216268111

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter til videregående opplæring som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring = (Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring / Brutto driftsutgifter, videregående opplæring )* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), videregående opplæring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (510..590), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, videregående opplæring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (510..590), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring, konsern

ID : KS1077892302312929

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til videregående opplæring som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, videregående opplæring = (Kjøp fra egne foretak og IKS, videregående opplæring/Brutto driftsutgifter, videregående opplæring)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS videregående opplæring: kontoklasse 1, funksjonene (510..590), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, videregående opplæring: kontoklasse 1, funksjonene (510..590), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring, konsern

ID : KS1077892377318227

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter til videregående opplæring som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring/ Brutto driftsutgifter, videregående opplæring)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring: kontoklasse 1 og 3 , funksjonene (510..590), artene (300, 330, 350). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, videregående opplæring: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (510..590), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten, konsern

ID : KS1077892913311942

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tannhelsetjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også og fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten = (Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten / Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten )* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), tannhelsetjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjon (660,665), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (660,665), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten, konsern

ID : KS1077893020305153

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tannhelsetjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten = (Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten/Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten: kontoklasse 1, funksjon (660,665), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten: kontoklasse 1, funksjon (660,665), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten, konsern

ID : KS1077892618287666

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter til tannhelsetjenesten som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten/ Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, art 300, 330, 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 660 og 665, artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, familievern, konsern

ID : KS1077893575406218

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til familievern som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern = (Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern/ Brutto driftsutgifter, familievern)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), familievern: kontoklasse 1 og 3, funksjon (685), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (685), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern, konsern

ID : KS1077893467286693

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til familievern som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, familievern = (Kjøp fra egne foretak og IKS,familievern/Brutto driftsutgifter, familievern)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS familievern: kontoklasse 1, funksjon (685), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon (685), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern, konsern

ID : KS1077893242319813

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts-utgifter til familievern som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, familievern= (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, familievern/Brutto driftsutgifter,familievern)*100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, familievern: kontoklasse 1, funksjon 685, artene 300,330,350. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, familievern: kontoklasse 1, funksjon 685, artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern_, konsern

ID : KS1077894106180841

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til barnevern som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern= (Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern/ Brutto driftsutgifter, barnevern)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693 og 694, art 370. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693 og 694, artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern_, konsern

ID : KS1077894156280757

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til barnevern som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, barnevern = (Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern/Brutto driftsutgifter, barnevern)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693 og 694, artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693 og 694, artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern_, konsern

ID : KS1077894231320493

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts-utgifter til barnevern som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern/Brutto driftsutgifter,barnevern) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693 og 694,art 300,330,350. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, barnevern: kontoklasse 1, funksjonene 691, 692, 693, 694, artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø_, konsern

ID : KS1077979336438054

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø = (Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø/ Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjon (715,716,750), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (715,716,750), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interfylkeskommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø_, konsern

ID : KS1077979602340093

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø = (Kjøp fra egne foretakog IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø/ Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø)* 100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1, funksjon (715,716,750), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon (715,716,750), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø_, konsern

ID : KS1077979809335077

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø / Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø ) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 715, 716, 750, artene 300, 330, 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø : kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715, 716, 750), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø_, konsern

ID : KS1078499912294259

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter for fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel overføringer fra fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø =(Overføringer til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og til egne foretak og IKS, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø / Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø )* 100 
Teller = Overføring til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og egne foretak og IKS, fra fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715, 716, 750), artene (400..480). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (715, 716, 750), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, kultur_, konsern

ID : KS1077980213362124

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter til kultur som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur = (Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur/ Brutto driftsutgifter, kultur)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 740, 760, 771, 772, 775 og 790, art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 740, 760, 771, 772, 775 og 790, artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur_, konsern

ID : KS1077980305362524

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til kultur som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, kultur= (Kjøp fra foretak og IKS, kultur/Brutto driftsutgifter, kultur)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, kultur: kontoklasse 1, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur: kontoklasse 1, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur_, konsern

ID : KS1077980480280654

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts-utgifter til kultur som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur/Brutto driftsutgifter,kultur) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790) ,art 300,330,350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, kultur_, konsern

ID : KS1078736320511732

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter for kultur som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS i alt, målt i prosent. 
Andel overføringer fra kultur = (Overføringer til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og til egne foretak og IKS, kultur/ Brutto driftsutgifter, kultur)* 100 
Teller = Overføring til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og egne foretak og IKS, fra kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene (400..480). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, kultur: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (740, 760, 771, 772, 775, 790), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel_, konsern

ID : KS1077980836323121

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter til samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel= (Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel/ Brutto driftsutgifter, samferdsel)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 720, 721, 730, 731, 732, 733 og 734, art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene 720, 721, 730, 731, 732, 733 og 734, artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel_, konsern

ID : KS1077980892412798

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, samferdsel = (Kjøp fra egne foretak og IKS, samferdsel/Brutto driftsutgifter, samferdsel)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS samferdsel: kontoklasse 1, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel_, konsern

ID : KS1077980940340801

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts-utgifter til samferdsel som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel/Brutto driftsutgifter, samferdsel) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene (300,330,350). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interfylkeskommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel overføringer, samferdsel_, konsern

ID : KS107873689499369

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto drifts- utgifter for samferdsel som overføres uten krav på motytelse til stat, fylkeskommune, andre kommuner, private, egne foretak og IKS i alt, målt i prosent. 
Andel overføringer fra samferdsel =(Overføringer til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og til egne foretak og IKS, samferdsel / Brutto driftsutgifter, samferdsel)* 100 
Teller = Overføring til staten, fylkeskommuner, kommuner, andre (private) og egne foretak og IKS, fra samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene (400..480). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, samferdsel: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (720, 721, 730, 731, 732, 733, 734), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),

Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern

ID : KS1077981284328661

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskonsernets brutto driftsutgifter til fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. 
Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern / Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (700..711), art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (700..711), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Indikatoren har hatt feil definisjon og for lave verdier i årene 2008..2013 ved at det ble delt på brutto driftsutgifter i alt, konsern i stedet for brutto driftsutgifter til tjenesteområdet. Feilen er rettet til publiseringen 16. mars 2015 for alle årene.

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tilrettelegging og bistand for næringslivet_, konsern

ID : KS1077981352336029

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tilrettelegging og bistand for næringslivet = (Kjøp fra egne foretak og IKS, tilrettelegging og bistand for næringslivet/Brutto driftsutgifter, tilrettelegging og bistand for næringslivet)*100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS tilrettelegging og bistand for næringslivet: kontoklasse 1, funksjonene (700, 705, 710), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tilrettelegging og bistand for næringslivet: kontoklasse 1, funksjonene (700, 705, 710), artene (((010..480)+590)-690-790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern

ID : KS1077981422275699

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskonsernets brutto driftsutgifter til fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern /Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (700,705,710,711), artene (300,330,350). 
Nevner = Brutto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, konsern: kontoklasse 1 og 3, funksjonene (700,705,710,711), artene (((010..480)+590)-690-790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),

Fotnote

Indikatoren har hatt feil definisjon og for lave verdier i årene 2008..2013 ved at det ble delt på brutto driftsutgifter i alt, konsern i stedet for brutto driftsutgifter til tjenesteområdet. Feilen er rettet til publiseringen 16. mars 2015 for alle årene.

Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern

ID : KS1086442420164800

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra private, målt i prosent. Merk: Som private regnes også fylkeskommunalt eide aksjeselskaper (AS). 
Andel kjøp av tjenester fra private, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde = (Kjøp av tjenester fra andre (private), tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde/ Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde)* 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre (private), tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, art 370. 
Nevner = Brutto driftsutgifter,tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon (460), artene(((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS),

Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr., konsern

ID : KS1086443110165139

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde = (Kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde / Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde )* 100 
Teller = Kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon (460), artene 375 og 380. Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1, funksjon (460), artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet.

Fotnote

Kjøp fra egne IKS er skilt ut som egen art i 2004. Denne utgår fra indikatoren "Kjøp av tjenester fra private" og inngår i "Kjøp fra egne foretak og IKS".

Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr., konsern

ID : KS1086444230165626

Informasjon

Indikatoren viser hvor stor andel av fylkeskommunens brutto driftsutgifter til tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde som benyttes til kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, målt i prosent. 
Andel kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde = (Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde/ Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde) * 100 
Teller = Kjøp av tjenester fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, art 300, 330, 350. 
Nevner = Brutto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde: kontoklasse 1 og 3, funksjon 460, artene (((010..480)+ 590)- 690- 790). 
Data hentet fra fylkeskommuneregnskapet og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

 

Kontakt