343181
343181
friartikkel
2018-03-09T18:14:00.000Z
no

Klima og energi nøkkeltall (K) - Tabell 09574

Publisert:

U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall

ID: K1336732044P15152

Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern

ID : KS1045838907363955

Informasjon

Energikostnader omfatter art 180 i regnskapet (Strøm/el. kraft til belysning og oppvarming. Olje, parafin, ved til oppvarming). 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern

ID : KS1045839420321083

Informasjon

Energikostnader omfatter art 180 i regnskapet (Strøm/el. kraft til belysning og oppvarming. Olje, parafin, ved til oppvarming). 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1234806777P20986

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunal eiendomsforvaltning, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, 221, 222, 261, 381, og 386, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 130, 221, 222, 261, 381 og 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konsern

ID : KSK1234808905P21089

Informasjon

Indikatoren viser energi for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energi for kommunal eiendomsdrift i prosent av brutto driftsutgifter = (Energi for kommunal eiendomsforvaltning / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjonen 130, 221, 222, 261, 381 og 386, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjonene 130, 221, 222, 261, 381, 386, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235116110P31220

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for administrasjonslokaler, som omfatter funksjon 130, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, administrasjonslokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 130. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern

ID : KSK1235116791P31302

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for administrasjonslokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 130, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 130, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235143927P572

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for førskolelokaler, som omfatter funksjon 221, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, førskolelokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for førskolelokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 221. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til førskolelokaler per barn i kommunale barnehager, konsern

ID : K1337610178P22092

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for førskolelokaler, som omfatter funksjon 221, i kroner per barn i kommunale barnehager. Energikostnader, førskolelokaler, i kr. pr. barn i kommunale barnehager. = (Energikostnader for førskolelokaler / antall barn i kommunale barnehager) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, art 180. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall barn i kommunale familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12." ).

Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern

ID : KSK1235146488P747

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for førskolelokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 221, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 221, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235491189P11001

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for skolelokaler, som omfatter funksjon 222, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, skolelokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for skolelokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og3, funksjon 222, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 222. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til skolelokaler per elev i grunnskolen, konsern

ID : K1337608394P21929

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for skolelokaler, som omfatter funksjon 222, i kroner per elev i kommunale grunnskoler. Energikostnader, skolelokaler, i kr. pr. elev i kommunale grunnskoler = (Energikostnader for skolelokaler / Antall elever i kommunale grunnskoler) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og3, funksjon 222, art 180. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler. Data hentes fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern

ID : KSK1235492281P11090

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for skolelokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 222, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 222, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235562011P13459

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, institusjonslokaler, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for institusjonslokaler / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 261. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til institusjonslokaler per beboer, konsern

ID : K1337608944P21994

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for institusjonslokaler, som omfatter funksjon 261, i kroner per beboer. Energikostnader, institusjonslokaler, i kr. pr. beboer = (Energikostnader for institusjonslokaler / Antall beboere) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, art 180. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Beboere i institusjon i alt= heldøgnsbeboere i institusjon registrert pr 31.12 i rapporteringsåret i sykehjem, aldershjem eller boform med heldøgns omsorg. Beboere i barneboliger eller avlastningsboliger er ikke inkludert. Data er hentet fra skjema 5 pkt 7 tom. 2006-årgangen, fom. 2007 fra IPLOS. I 14.03.2008-publisering er beboere i barnebolig og avlastningsbolig inkl.

Energikostnader til institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til institusjonslokaler, konsern

ID : KSK1235567311P14002

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for institusjonslokaler / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 261, artene 180...184. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 261, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235643161P17227

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunale idrettsbygg, som omfatter funksjon 381, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunale idrettsbygg, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunale idrettsbygg / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 381. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern

ID : KSK1235643659P17299

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for kommunale idrettsbygg / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 381, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 381, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, alle funksjoner, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern

ID : KSK1235650828P18053

Informasjon

Indikatoren viser energikostnadene for kommunale kulturbygg, som omfatter funksjon 386, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunale kulturbygg, i kr. pr. kvm. = (Energikostnader for kommunale kulturbygg / Samlet areal på eide og leide formålsbygg) * 1000 Teller = Energikostnadene er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene 180...184. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Nevner = Bruttoareal (BTA) fra bygninger kommunen og KF (eier og leier), funksjon 386. Data hentet fra KOSTRA-skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg og 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF).

Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern

ID : KSK1235651145P18145

Informasjon

Indikatoren viser energikostnader for kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter for området. Energikostnader for kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter = (Energikostnader for kommunale kulturbygg / Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning) * 100 Teller = Energikostnader er kontoklasse 1 og 3, funksjon 386, artene 180...184. Data er hentet fra kommuneregnskapet. Nevner = brutto driftsutgifter er kontoklasse 1, funksjon 386, artene (010..480, 590, 690, 790) og kontoklasse 3, funksjon 386, artene (010..370, 400..470, 590, 690, 790, 775, 780, 880, 895). Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fornybare energikilder, konsern

ID : K1400770015P18625

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er fornybare energikilder. 
Som fornybar energi regnes strøm + bioenergi + (fjernvarme x fornybarandel). Som ikke fornybare regnes fyringsolje og parafin, naturgass og andre fossile gasser og fjernvarme basert på fossile energikilder. 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Fornybarandel i fjernvarme er hentet fra Kostra-faktaark U1. klima og energi nivå 3 og er basert på rapporteringen i Kostra-skjema 35A og 35B.

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern

ID : K1400820004P6581

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er strøm. 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fjernvarme, konsern

ID : K1400820394P6598

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er fjernvarme. 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern

ID : K1400820580P6720

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er fyringsolje og fyringsparafin. 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fossile gasser, konsern

ID : K1400820833P6732

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er naturgass, LPG (propan mm). 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på bioenergi, konsern

ID : K1400820987P6736

Informasjon

Variabelen viser hvor stor prosentandel av energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, konsern som er bioenergi. 
Til kommunal eiendomsforvaltning, konsern, regnes kontoklasse 1 og 3, funksjon 130,221,222,261,381,386. 
Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Bto.dr.utg. i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate, konsern

ID : K1328003123P29749

Informasjon

Indikatoren gir opplysninger om kostnader til gatebelysning pr. lyspunkt langs kommunal vei og gate 
Kostnader til gatebelysning pr. lyspunkt langs kommunal vei og gate=Kostnader til gatebelysning/Antall lyspunkt langs kommunal vei og gate*1000 
Teller: Kostnader til gatebelysning langs kommunal vei og gate. Data fra KOSTRA-skjema 24 Samferdsel, post 2.3 Nevner: Antall lyspunkt langs kommunal vei og gate. Data fra KOSTRA-skjema 24 Samferdsel, post 2.5.

Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for

ID : K1266827313P12058

Informasjon

Indikatoren gir opplysninger om kostnader til gatebelysning pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for 
Kostnader til gatebelysning pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for =Kostnader til gatebelysning/Antall lyspunkt fylkes-/riksveier*1000 
Teller: Kostnader til gatebelysning som kommunen betaler for langs riks- og fylkesveinettet. Data fra KOSTRA-skjema 24 Samferdsel, post 2.6 Nevner: Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for. Data fra KOSTRA-skjema 24 Samferdsel, post 2.7.

Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune)

ID : 1013776102259645

Informasjon

Kilo husholdningsavfall pr innbygger. Innbyggertallet er justert for antall hytter i kommunen, der ca 4 hytter tilsvarer 1 innbygger. Husholdningsavfallsmengden er summen av alt utsortert avfall og restavfall innsamlet fra husholdningene i kommunen. I tillegg er grovavfall fra private, levert direkte på anleggene tatt med. Mengdene er justert ved at forbruksavfall fra næringslivet som er samlet inn sammen med husholdningsavfallet er trukket fra. 
For kommuner som er med i interkommunalt avfallselskap er mengdene oppgitt samlet til SSB, og deretter fordelt på medlemskommunene etter innbyggertall justert for hytter. 
Teller = Husholdningsavfall i alt + direktelevert grovavfall(hvis det ikke er medregnet) - forbruksavfall fra næringslivet(hvis det er medregnet) Nevner = Årsinnbyggere (innbyggertall + ant hytter*3*30/365)

Fotnote

Beregningene gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet.

Andel husholdningsavfall sendt til energiutnyttelse.

ID : K1339150134P11970

Informasjon

Avfall til energiutnyttelse beregnes i hver kommune ut fra at gjennomsnittelig ca 77% av avfallet på norske avfallsforbrenningsanlegg energiutnyttes. Både utsortert avfall og restavfall inngår i mengdene som energiutnyttes. 
Teller=utsortert avfall til energiutnyttelse og restavfall til energiutnyttelse. Nevner=Alt husholdningsavfall (justert for grovavfall og næringsavfall).

Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling

ID : K1338982321P26601

Andel husholdningsavfall uten material- eller energiutnyttelse.

ID : K1339151790P12384

Energiutnyttet husholdningsavfall per innbygger.

ID : K1337705031P30544

Antall innbyggere per personbil.

ID : K1337759182P1050

Andel el-biler.

ID : K1337607918P21873

Antall innbyggere per el-bil.

ID : K1337760322P1171

Informasjon

Antall el-biler hentes fra kjøretøyregisteret, og omfatter personbiler med drivstofftype elektrisitet.

Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil.

ID : K1337708696P30828

Informasjon

Data for antall ladepunkt hentes fra ladestasjoner.no, og omfatter alle typer tilgjengelige ladepunkt for el-bil.

Gjeldende plan eller retningslinjer med spesiell fokus på klima og energi, som omfatter mål om å redusere klimagassutslipp

ID : K1203940228P00032753

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20, del B. Spørsmålet gjelder alle type planer eller retningslinjer som er bindende eller påvirker kommunens beslutninger. 
Plan må innholde mål om utslippsreduksjoner for at kommunen skal svare "Ja".

Fotnote

Plan må innholde mål om utslippsreduksjoner for at kommunen skal svare "Ja".

Plan eller retningslinjer med spesiell fokus på klima og energi. Årstall vedtatt/siste oppdatert.

ID : K1337771727P2232

Informasjon

Data hentes fra Kostraskjema 20, del B. Spørsmålet gjelder alle type planer eller retningslinjer som er bindende eller påvirker kommunens beslutninger.

Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) knyttet til konsekvenser av klimaendringer

ID : K1337599345P20445

Informasjon

Data hentes fra skjema 20, del I. 
For å svare JA, må en slik analyse ikke bare vurdere farer opp mot historisk betingede hendelser - som historiske skred og historiske flomhendelser - men også vurdere hvordan mulige klimaendringer lokalt kan påvirke risikobildet.

Året som ROS-analyse ble utført eller oppdatert.

ID : K1337599603P20493

Informasjon

Data hentes fra skjema 20, del I. 
En slik analyse må ikke bare vurdere farer opp mot historisk betingede hendelser - som historiske skred og historiske flomhendelser - men også vurderer hvordan mulige klimaendringer lokalt kan påvirke risikobildet.

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til skred- og rasfare som følge av klimaendringer

ID : K1337599862P20551

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til avrenning (næringsstoffer, løsmasser) som følge av klimaendringer

ID : K1337600107P20581

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til temperatur som følge av klimaendringer

ID : K1337600235P20597

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til flom som følge av klimaendringer

ID : K1337600340P20613

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til havnivå og bølger som følge av klimaendringer

ID : K1337600729P20672

ROS-analysen(e) omfatter problemstillinger knyttet til vind som følge av klimaendringer

ID : K1337600885P20722

ROS-analysen(e) omfatter andre enn ovennevnte problemstillinger som følge av klimaendringer

ID : K1337600961P20762

Antall ladepunkter for el-bil per 100 000 innbyggere

ID : K1337610733P22157

Andel husholdningsavfall uten material- eller energiutnyttelse1.

ID : K1339232208P19637

Andel husholdningsavfall til deponi og forbrenning uten energiutnyttelse

ID : K1339234439P19816

Informasjon

Omfatter ikke "annet avfall"

Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg, per innbygger. kWh

ID : K1369571806P21182

Samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, per m2, konsern

ID : K1369572373P21226

Informasjon

Teller: Samlet energibruk i egne bygg hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B. Nevner: Samlet areal i egne bygg hentes fra KOSTRA-skjema 34A og B.

Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg, per m2, konsern

ID : K1369572662P21292

Informasjon

Teller: Samlet energibruk i egne bygg hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i adm.lokaler (F130). Nevner: KOSTRA-skjema 34A og B, samlet areal i adm.lokaler, egne bygg (F130).

Samlet energibruk i adm.lokaler, egne bygg per avtalte årsverk i administrasjonen

ID : K1369572905P21310

Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, konsern, per barn i komm. barnehage

ID : K1369573172P21336

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale førskolelokaler, egne bygg (F221). Nevner: Data hentes fra skjema 16 "Årsmelding for barnehager per 15.12."

Samlet energibruk i komm. førskolelokaler, egne bygg, per m2, konsern

ID : K1369574100P21423

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale førskolelokaler (F221). Nevner: KOSTRA-skjema 34A og B, samlet areal i kommunale førskolelokaler, egne bygg (F221).

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, konsern, per elev i komm. skole.

ID : K1369574319P21442

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale skolelokaler (F222). Nevner: Ant. elever er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern

ID : K1369574589P21498

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale skolelokaler (F222). Nevner: KOSTRA-skjema 34A og B, samlet areal i kommunale skolelokaler, egne bygg (F222).

Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, konsern, per beboer i institusjon.

ID : K1369574703P21508

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale institusjonslokaler (F261). Nevner: Data hentes fra IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)

Samlet energibruk i komm. institusjonslokaler, egne bygg, per m2, konsern

ID : K1369575285P21582

Informasjon

Teller: Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B, samlet energibruk i kommunale institusjonslokaler (F261). Nevner: KOSTRA-skjema 34A og B, samlet areal i kommunale institusjonslokaler, egne bygg (F261).

Andel strømforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369575431P21598

Informasjon

Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

Andel fjernvarmeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369575876P21622

Informasjon

Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

Andel oljeforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369576022P21634

Informasjon

Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

Andel naturgassforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369576111P21642

Informasjon

Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk i komm. eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369576194P21686

Informasjon

Data hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg, konsern

ID : K1369576290P21696

Informasjon

El og bioenergi betraktes som 100% fornybar. Olje og naturgass betraktes som 100% ikke-fornybar. Fornybarandel i fjernvarme er beregnet på grunnlag av fossile energivarer som inngår i fjernvarmeproduksjonen i den aktuelle kommune basert på opplysninger i SSBs fjernvarmestatistikk, og vil derfor variere fra kommune til kommune. 
Data om energibruken hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg.

ID : K1369576564P21712

Informasjon

CO2-utslipp fra el, bioenergi og fjervarme settes = 0. CO2-utslipp fra olje og naturgass er beregnet til hhv. 263 og 201 g/kWh. OBS: Fram til og med rapporteringsåret 2015 var CO2-utslipp fra fjernvarme beregnet på grunnlag av fossile energivarer som inngår i fjernvarmeproduksjonen i den aktuelle kommune basert på opplysninger i SSBs fjernvarmestatistikk, og denne varierte fra kommune til kommune. 
Data om energibruken i kommunen hentes fra KOSTRA-skjema 35A og B.

 

Kontakt