343180
343180
friartikkel
2018-03-09T17:59:00.000Z
no

Sysselsetting i kommunene nøkkeltall (K) - Tabell 07791

Publisert:

S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nøkkeltall

ID: KSK1173448622P00013919

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern

ID : KSK1173458207P00015943

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte korrigerte årsverk for kommunen som konsern. 
Antall avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen i alt, konsern

ID : KSK1173694101P00008806

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte korrigerte årsverk for kommunen totalt. 
Antall avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommuneadministrasjonen, konsern

ID : KSK1173458278P00015981

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for kommuneadministrasjonen, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommuneadministrasjonen, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnehager, konsern

ID : KSK1173458479P00016077

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for barnehager, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i barnehager. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolen, konsern

ID : KSK1173458578P00016126

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for grunnskolen, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i grunnskolen, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i helse- og sosialtjenester, konsern

ID : KSK1173458623P00016150

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for helse- og sosialtjenesten, konsern. I helse- og sosialtjenesten inngår kommunehelse, pleie og omsorg, barnevern og sosialtjeneste. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i helse- og sosialtjenesten, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tekniske tjenester, konsern

ID : KSK1173458735P00016191

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for tekniske tjenester, konsern. I tekniske tjenester inngår vann, avløp, renovasjon, samferdsel og brann- og ulykkesvern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i tekniske tjenester, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kultur, konsern

ID : KSK1173458797P00016206

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for kultur, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i kultur, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet, konsern

ID : KSK1173458879P00016291

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for andre kommunale tjenester, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk annet, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested.

Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern

ID : KSK1173460142P00016554

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte årsverk for kommunen som konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall avtalte årsverk i kommunen i alt, konsern

ID : KSK1173694196P00008833

Informasjon

Indikatoren viser antall avtalte årsverk for kommunen i alt. 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen, konsern

ID : KSK1173460225P00016578

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for kommuneadministrasjonen, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i barnehager, konsern

ID : KSK1173460289P00016625

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for barnehager, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i barnehager, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i grunnskolen, konsern

ID : KSK1173460708P00016694

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for grunnskolen, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i grunnskolen, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester, konsern

ID : KSK1173461121P00016868

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for helse- og sosialtjenester, konsern. I helse- og sosialtjenesten inngår kommunehelse, pleie og omsorg, barnevern og sosialtjeneste. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Andel avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester, kosnern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester, konsern

ID : KSK1173461181P00016879

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for tekniske tjenester, konsern. I tekniske tjenester inngår vann, avløp, renovasjon, samferdsel og brann- og ulykkesvern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i tekniske tjenester, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested.

Andel avtalte årsverk i kultur, konsern

ID : KSK1173461302P00016909

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for kultur, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i kultur, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel avtalte årsverk annet, konsern

ID : KSK1173461350P00016920

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk for andre kommunale tjenester, konsern. Konsern omfatter (fylkes-)kommunen, (fylkes)kommunale foretak (KF/FKF) og (fylkes-)kommunens eierandeler av interkommunale selskaper (IKS) 
Antall avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk annet, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested.

Antall sysselsatte i kommunen som konsern, konsern

ID : KSK1173461394P00016930

Informasjon

Indikatoren viser antall sysselsatte for kommunen som konsern. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Årsverkene i interkommunale selskap (IKS) er fordelt etter eierandelen som er registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret. Vi har ikke fordelt sysselsatte personer, og har derfor ikke informasjon om sysselsatte i konsern.

Antall sysselsatte i kommune i alt, konsern

ID : KSK1173694293P00008854

Informasjon

Indikatoren viser antall sysselsatte for kommunen totalt. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i kommuneadministrasjonen, konsern

ID : KSK1173461465P00016947

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i kommuneadministrasjonen. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i kommuneadministrasjonen. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i barnehager, konsern

ID : KSK1173461627P00016975

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i barnehager. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i barnehager. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i grunnskolen, konsern

ID : KSK1173461673P00016997

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i grunnskolen. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i grunnskolen. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i helse- og sosialtjenester, konsern

ID : KSK1173461725P00017028

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i helse- og sosialtjenesten. I helse- og sosialtjenesten inngår kommunehelse, pleie og omsorg, barnevern og sosialtjeneste. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i helse- og sosialtjenesten. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i tekniske tjenester, konsern

ID : KSK1173461771P00017043

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i tekniske tjenester. I tekniske tjenester inngår vann, avløp, renovasjon, samferdsel og brann- og ulykkesvern. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i tekniske tjenester. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested (gjelder for 2007).

Andel sysselsatte i kultur, konsern

ID : KSK1173461805P00017051

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i kultursektoren. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i kultur. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Andel sysselsatte i annet, konsern

ID : KSK1173461840P00017060

Informasjon

Indikatoren viser andel sysselsatte i andre kommunale tjenester. 
Antall sysselsatte omfatter i utgangspunktet alle sysselsatte og deres vanlige avtalte arbeidstid, også sysselsatte som er fraværende pga. sykdom (mindre enn ett år) eller fødselspermisjon. I tillegg omfatter registertallene vikarer og deres avtalte arbeidstid 
Teller = Antall sysselsatte i andre kommunale tjenester. Nevner = Antall sysselsatte i kommunen i alt. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Tall for Samferdsel og vann, avløp og renovasjon/avfall er for marspubliseringen lagt sammen med "Annet" pga manglende opplysninger om tjenestested (gjelder for 2007).

 

Kontakt