343169
343169
friartikkel
2018-03-09T17:22:00.000Z
no

Grunnskoleopplæring nøkkeltall (K) - Tabell 06804

Publisert:

D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall

ID: KS95194189217212

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS1013590383384741

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til grunnskolesektor i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering av denne sektoren (bruken av ubundne midler) i forhold til andre sektorer. 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 202 + 215 + 222 + 223) / (Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), funksjonene 202, 215, 222 og 223. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Kommunens samlede netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480) + 590 - artene (600-895), alle tjenestefunksjoner. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1298883919P15207

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 202) / (Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 202. 
Nevner = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), alle tjenestefunksjoner. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS1045755275508928

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter, konsern. 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 215) /(Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 215. 
Nevner = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), alle tjenestefunksjoner. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1298884094P15220

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til skolelokaler i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter til skolelokaler i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 222) /(Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 222. 
Nevner = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), alle tjenestefunksjoner. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : K1298885244P15305

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. 
Netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til funksjon 223)/(Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon223. 
Nevner = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), alle tjenestefunksjoner. 
Data til teller og nevner er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern

ID : K1298884909P15276

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger = (Netto driftsutgifter til grunnskolesektor) / (Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjonene 202, 215, 222 og 223. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere i kommunen per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger, konsern

ID : K1298886528P15436

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til grunnskole)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 202. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger, konsern

ID : KS95194189217204

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger = (Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjonen 215. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Utgifter til lokaler føres på funksjon 222 ("Skolelokaler"), med unntak av tilfeller der SFO er lokalisert til barnehage. Utgifter kommer da fram på funksjon 221 ("Førskolelokaler og skyss").

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger, konsern

ID : K1298886385P15421

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolelokaler i grunnskolen per innbygger, konsern, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger = (Netto driftsutgifter til skolelokaler)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 222. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Herav avskrivninger til skolelokaler (222), per innbygger, konsern

ID : KS95194189217205

Informasjon

Indikatoren viser avskrivninger knyttet til skolelokaler per innbygger. 
Avskrivninger til skolelokaler per innbygger = (Avskrivninger knyttet til skolelokaler)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Avskrivninger (kontoklasse 1 og 3, art 590, funksjon 222). Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger, konsern

ID : K1298886720P15452

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skoleskyss i grunnskolen per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger = (Netto driftsutgifter til skoleskyss)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 223. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern

ID : KS101412418650902

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år , etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til grunnskolesektor)/(Antall innbyggere 6-15 år)* 1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 202, 215, 222, 223. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6- 15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år, konsern

ID : K1298886811P15463

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til grunnskole)/(Antall innbyggere 6-15 år)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 202. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern

ID : KS95194189217199

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år = (Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud)/(Antall innbyggere 6-9 år)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 215. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år, konsern

ID : K1298887271P15494

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skolelokaler i grunnskolen (funksjon 222) per innbygger 6-15 år (grunnskolealder), konsern, etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til skolelokaler)/(Antall innbyggere 6-15 år)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 222. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern

ID : KS95194189217200

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år (grunnskolealder). 
Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år = (Netto driftsutgifter til skoleskyss)/(Antall innbyggere 6-15 år)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 223. 
Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern

ID : KS1045755311472453

Informasjon

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til funksjon 213, voksenopplæring i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter. 
Netto driftsutgifter til voksenopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter = (Netto driftsutgifter til voksenopplæring / (Kommunens samlede netto driftsutgifter)* 100 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010- 480)+ 590 - artene (600- 895), funksjon 213. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger, konsern

ID : KS98258391401001

Informasjon

Indikatoren viser netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger, etter at tilskudd fra staten og eventuelt andre direkte inntekter er trukket fra. Netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger = (Netto driftsutgifter til voksenopplæring)/(Antall innbyggere)*1000 
Teller = Netto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene (010-480)+ 590 - artene (600-895), funksjon 213. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall innbyggere per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Fotnote

Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern

ID : KS1013590424369568

Informasjon

Indikatoren viser brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger. Indikatoren viser prioritering av nybygging, større utviklingstiltak og andre investeringer på dette området. 
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor per innbygger = (Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor og voksenopplæring/(Folkemengde i alt)*1000 
Teller = Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (kontoklasse 0, artene (010-500) - 690 - 790), funksjonene 202,215,222, 223. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. 
Nevner = Innbyggere i kommunen per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år

ID : 95269226403596

Informasjon

Indikatoren viser andel innbyggere 6-15 år som går i kommunens grunnskoler (ordinære kommunale og interkommunale grunnskoler). 
Antall elever i kommunens grunnskoler, av kommunenes innbyggere 6-15 år = (Antall elever i kommunale grunnskoler)/(Innbyggere 6-15 år)*100 
Teller = Antall elever i kommunale grunnskoler (GSI, felt d57). 
Nevner = Antall innbyggere 6-15 år per 31.12. rapporteringsåret. Data til nevner er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. 
Indikatoren viser andelen barn i ordinær kommunal eller interkommunal grunnskoleopplæring . Barn som ikke går i ordinær kommunal grunnskole, kan gå på privatskole, få hjemmeundervisning eller annet.

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring

ID : 98404613022352

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring. 
Antall elever som får særskilt norskopplæring i forhold til alle elever i grunnskole, prosent = (Antall elever som får særskilt norskopplæring)/(Antall elever i kommunale og private grunnskoler)* 100 
Teller = Antall elever som får særskilt norskopplæring kommunale og private (GSI, felt d369). 
Nevner = Antall elever i kommunale og private grunnskoler (GSI, felt d57)

Fotnote

Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring

ID : 1045756432479510

Informasjon

Indikatoren viser andelen av elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. 
Antall elever som får morsmålsopplæring,tospråklig fagopplæring eller tilrettelagt opplæring i forhold til alle elever i grunnskole, prosent = (Antall elever som får morsmålsopplæring)/(Antall elever i kommunale og private grunnskoler)*100 
Teller = Antall elever som får morsmålsopplæring,tospråklig fagopplæring eller tilrettelagt opplæring (GSI, felt 370+371+372+373). 
Nevner = Antall elever i kommunale og private grunnskoler (GSI, felt d57)

Fotnote

Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren. Fra og med 2013 er også tilrettelagt opplæring inkludert i denne indikatoren.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning

ID : 95194189217194

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning. 
Antall elever som får spesialundervisning i forhold til alle elever i ordinær grunnskole = (Antall elever som får spesialundervisning) / (Antall elever i ordinær grunnskoler) *100. 
Teller = Antall elever som får spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d318) 
Nevner = Antall elever i kommunale og private grunnskoler, (GSI, felt d57)

Fotnote

Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn

ID : K1298475880P28467

Informasjon

Indikatoren viser andelen i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn. 
Antall elever som får spesialundervisning, 1.-4. trinn = (Antall elever som får spesialundervisning, 1.-4. trinn) / (Antall elever i ordinære grunnskoler, 1.-4. trinn) *100. 
Teller = Antall elever som får spesialundervisning, 1.-4. trinn, kommunale og private, (GSI, felt d285+d288+d291+d294) 
Nevner = Antall elever i ordinære grunnskoler, kommunale og private, (GSI, felt d3, d7, d11, d15) 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn

ID : K1298476260P28489

Informasjon

Indikatoren viser andelen i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn. 
Antall elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn = (Antall elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn) / (Antall elever i ordinær grunnskoler, 5.-7. trinn) *100. 
Teller = Antall elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn, kommunale og private, (GSI, felt d297+d300+d303) 
Nevner = Antall elever i ordinære grunnskoler, 5.-7. trinn kommunale og private, (GSI, felt d19, d23, d27)

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn

ID : K1298476605P28507

Informasjon

Indikatoren viser andelen i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10- trinn. 
Antall elever som får spesialundervisning, 8.-10- trinn = (Antall elever som får spesialundervisning, 8.-10- trinn) / (Antall elever i ordinær grunnskoler, 8.-10. trinn) *100. 
Teller = Antall elever som får spesialundervisning, 8.-10- trinn, kommunale og private, (GSI, felt d306, d309, d312) 
Nevner = Antall elever i ordinære grunnskoler, 8.-10- trinn kommunale og private, (GSI, felt d47, d51) 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

ID : 1076933441190273

Informasjon

Indikatoren viser andel timer spesialundervisning i forhold til samlet antall lærertimer i grunnskolen 
("Årstimer til spesialundervisning")/("Lærertimer totalt, barnetrinn")+("Lærertimer totalt, ungdomstrinn")*100 
Teller = Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private, (GSI, felt d112) Nevner = Lærertimer totalt, kommunale og private, (GSI, felt d106) 

Fotnote

Fra og med 2010 er driftsansvar privat inkludert i teller og nevner.

Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss

ID : 95194189217192

Informasjon

Indikatoren viser andelen grunnskoleelever som får tilbud om skoleskyss. 
Antall elever som får tilbud om skoleskyss i forhold til alle elever i ordinære grunnskoler, prosent = (Antall elever som får skoleskyss)/(Antall elever i ordinære grunnskoler)*100 
Teller = Antall elever som får skoleskyss hele eller deler av året, kommunale og private (GSI, felt d1428) 
Nevner = Antall elever i ordinære grunnskoler, kommunale og private (GSI, felt d57)

Fotnote

Fra og med 2010 er driftsansvar privat med i teller og nevner.

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO

ID : 99124080005691

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i 1.-4. trinn (6-9 år) som har et skolefritidstilbud, uavhengig av om det skjer i kommunal eller privat regi. 
Antall elever i kommunal og privat SFO i forhold til antall innbyggere 6-9 år, prosent = (Antall elever i kommunal og privat SFO)/(Antall innbyggere 6- 9 år)*100 
Teller = Antall elever i kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704) Nevner = Antall innbyggere 6- 9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO

ID : 95194189217191

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i 1.- 4. klasse (6-9 år) som får et skolefritidstilbud i kommunal regi 
Antall elever i kommunal SFO i forhold til antall innbyggere 6- 9 år, prosent = (Antall elever i kommunal SFO)/(Antall innbyggere 6- 9 år)*100 
Teller = Antall elever i kommunal SFO, (GSI, felt d704) 
Nevner = Antall innbyggere 6- 9 år per 31.12. rapporteringsåret. Data er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.

Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass

ID : 99124154106079

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i SFO som har 100% plass (uavhengig av om tilbudet skjer i kommunal eller privat regi). 
Andel brukere med 100% plass i forhold til alle elever som benytter kommunal og privat SFO, prosent = (Antall elever i kommunal og privat SFO med 100% plass)/(Antall elever i kommunal og privat SFO)*100 
Teller = Antall elever i kommunal og privat SFO med 100% plass Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
Nevner = Antall elever i kommunal og privat SFO Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

Andel elever i kommunal SFO med 100% plass

ID : 98259409707113

Informasjon

Indikatoren viser andelen elever i kommunal SFO som har 100% plass 
Andel brukere med 100% i forhold til alle elever som benytter kommunal SFO, prosent = (Antall elever i kommunal SFO med 100% plass)/ (Antall elever i kommunal SFO)* 100 
Teller = Antall elever i kommunal SFO med 100% plass Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
Nevner = Antall elever i kommunal SFO Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev, konsern

ID : K1298887589P15525

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev. Den viser kommunens egen tjenesteproduksjon i grunnskolesektor, per elev. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev = (Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 202, 215, 222, 223 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) Data til teller er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem, utvalg kommunale og interkommunale. 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern

ID : KS95194189217187

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss , per elev = (Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 202, 222, 223 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Fotnote

Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern

ID : KS98284440218418

Informasjon

Indikatoren viser lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev. 
Lønnsutgifter per elev = (Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Lønnsutgifter til funksjon 202, 222 og 223 (Artene (010-099) - art 710 Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Fotnote

Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern

ID : K1298887733P15537

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev = (Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 202. Data til teller er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev, konsern

ID : KS95194189217185

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev. 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev = (Driftsutgifter til undervisningsmateriell)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Driftsutgifter til funksjon 202, art 105. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) 
Art 105 "undervisningsmateriell" inneholder bl.a: undervisningsmateriell, arbeidsmaterialer til sløyd og håndarbeid, matvarer til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, lek og sysselsettingsmateriell og materiell til musikkundervisning. 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Fotnote

Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.

Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev, konsern

ID : KS95194189217186

Informasjon

Indikatoren viser driftsutgifter til inventar og utstyr i grunnskolen (funksjon 202, art 200 "Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler" ), per elev. 
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen = (Driftsutgifter til inventar og utstyr, grunnskole)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Driftsutgifter til inventar og utstyr (kontoklasse 1 og 3, art 200), funksjon 202 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i ordinære kommunale grunnskoler, (GSI, felt d57) 
Art 200 = "Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler" 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Fotnote

Indikatoren har endret innhold fra og med regnskapsåret 2008. Fra 2008 er utgifter til spesialskoler inkludert i indikatoren.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker, konsern

ID : KS95194189217169

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per kommunale bruker. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per kommunale bruker=(Korrigerte brutto driftsutgifter til SFO)/Antall elever i kommunal SFO, vektet)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 215 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall barn i kommunale SFO, (GSI, felt d704) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er tallet for elever i SFO i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker, konsern

ID : KS99124264717059

Informasjon

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215)), per kommunale og private bruker. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon + kjøp av tjenester fra andre til SFO per bruker. 
Brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per bruker = (Brutto driftsutgifter til SFO)/Antall elever i kommunal og privat SFO, vektet)*1000 
Teller = Brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-480)+590-(690,710,729,790)], funksjon 215 Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall barn i kommunal og privat SFO, (GSI, felt d704) 
Pga. elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er tallet for elever i SFO i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev, konsern

ID : K1298888384P15657

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev. Indikatoren viser kommunens egen tjenesteproduksjon. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, per elev = (Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler)/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 222. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler (GSI, felt d57) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Leie av lokaler og grunn (222), per elev, konsern

ID : KS1075291873479721

Informasjon

Indikatoren viser leie av lokaler og grunn per elev. 
Leie av lokaler og grunn, per elev = Leie av lokaler og grunn/Antall elever i kommunale grunnskoler, vektet)*1000 
Teller = leie av lokaler og grunn (kontoklasse 1 og 3, funksjon 222 art 190), funksjon 222. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner = Antall elever i kommunale grunnskoler (GSI, felt d57) 
Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert til å samsvare med regnskapsåret i indikatoren i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.

Fotnote

Indikatoren har endret innhold f.o.m. regnskapsåret 2008. F.o.m 2008 vises de faktiske husleieutgiftene ved leie av lokaler og grunn fra eksterne. Tall for tidligere årganger kan også omfatte internhusleie mellom enheter/etater innad i kommunen. Dette kan påvirke tallene slik at indikatoren for de tidligere årene ikke nødvendigvis viser kun ekstern husleie, og heller ikke reell endring i leieforholdene fra et år til annet.

Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss, konsern

ID : KS95194189217171

Informasjon

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223) per elev som får skoleskyss. 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss = (Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss)/Antall elever som får skoleskyss, kommunale og private)*1000 
Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1 og 3, artene [(010-290)+429 +590-(690,710,729,790)], funksjon 223. Data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
Nevner= Antall elever som får skoleskyss hele eller deler av året, kommunale og private (GSI felt (d1428))

Fotnote

Teller endret til korrigerte brutto driftsutgifter i 2010. Nevner inkluderer driftsansvar privat fra 2010.

Elever per kommunal skole

ID : 98259111502527

Informasjon

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever per kommunal grunnskole (gjennomsnittlig skolestørrelse, målt i elevtall). 
Gjennomsnittlig antall elever per kommunal skole = (Antall elever i kommunale/interkommunale grunnskoler)/(Antall kommunale/interkommunale grunnskoler) 
Teller = Antall elever i kommunale/interkommunale grunnskoler. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). 
Nevner = Antall kommunale/interkommunale grunnskoler. Data er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn

ID : K1298472825P28017

Informasjon

Indikatoren viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet elevtimer/lærertimer. Også kalt gruppestørrelse 1. 
(Elevtimer, 1.-10.årstrinn)/(Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-10.årstrinn) 
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 
Teller=Elevtimer. Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegget til nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå 
Nevner=Lærertimer. Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser. Lærertimene beregnes ved å summere opp lærertimer fra ramme B i GSI. Inkluderer alle lærertimer unntatt finsk og mormålsundervisning, dvs. ordinære lærertimer, samt individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk. 
Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innen for den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. GSI har telledato 1.10. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn

ID : K1298473190P28049

Informasjon

Indikatoren viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet elevtimer/lærertimer. Også kalt gruppestørrelse 1. 
(Elevtimer, 1.-4-årstrinn)/(Lærertimer minus morsmål og finsk, 1.-4.årstrinn) 
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 
Teller=Elevtimer. Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegget til nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå 
Nevner=Lærertimer. Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser. Lærertimene beregnes ved å summere opp lærertimer fra ramme B i GSI. Inkluderer alle lærertimer unntatt finsk og mormålsundervisning, dvs. ordinære lærertimer, samt individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk. 
Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innen for den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. GSI har telledato 1.10. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn

ID : K1298474542P28179

Informasjon

Indikatoren viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet elevtimer/lærertimer. Også kalt gruppestørrelse 1. 
(Elevtimer, 5.-7.årstrinn)/(Lærertimer minus morsmål og finsk, 5.-7.årstrinn) 
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 
Teller=Elevtimer. Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegget til nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå 
Nevner=Lærertimer. Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser. Lærertimene beregnes ved å summere opp lærertimer fra ramme B i GSI. Inkluderer alle lærertimer unntatt finsk og mormålsundervisning, dvs. ordinære lærertimer, samt individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk. 
Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innen for den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. GSI har telledato 1.10. 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn

ID : 107607694853057

Informasjon

Indikatoren viser beregnet gjennomsnittlig gruppestørrelse ved å se på forholdet elevtimer/lærertimer.Også kalt gruppestørrelse 1. 
(Elevtimer, ungdomstrinn)/(Lærertimer minus morsmål og finsk, ungdomstrinn) 
Indikatorene for undervisningsgruppestørrelse er basert på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. 
Teller=Elevtimer. Elevtimer er det samlede antall timer elevene har krav på etter den forskriftsfestet fag- og timefordeling, herunder eventuelle kommunale tillegget til nasjonal norm. Elevtimene beregnes med GSI-data fra ramme A, ved å multiplisere antall elever med timetallet for hvert trinn, og deretter summere opp til kommunenivå 
Nevner=Lærertimer. Lærertimer er det samlede antall timer lærerne underviser. Lærertimene beregnes ved å summere opp lærertimer fra ramme B i GSI. Inkluderer alle lærertimer unntatt finsk og mormålsundervisning, dvs. ordinære lærertimer, samt individuelt tildelte timer til spesialundervisning, samisk, tospråklig fagopplæring, norsk som andrespråk og tegnspråk. 
Utgangspunktet for indikatorene er at man får et inntrykk av størrelsen på undervisningsgruppene i skolen ved å se på forholdet mellom elevtimer og lærertimer. Selv om antall elever i en gitt undervisningssituasjon vil variere innen for den enkelte skole og det enkelte årstrinn, gir indikatorene et bilde av hvor mange elever som i gjennomsnitt befinner seg i undervisningssituasjonen til den enkelte lærer. Indikatorene er således mer valide som mål på lærertetthet enn den tidligere brukte indikatoren for gjennomsnittlig klassestørrelse. GSI har telledato 1.10. 

Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver regning 8. trinn

ID : K1486629009P27037

Informasjon

Nasjonale prøver avlegges hver høst på 5.,8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk (9. trinn har bare prøver i lesing og regning). Prøvene i lesing og regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing på norsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). 
Skalaen med ulike mestringsnivåer har fem nivåer for 8.trinn, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 høyest. Andel elever på mestringsnivå 3-5 viser andel elever på de tre høyeste mestringsnivåene. 
For fastsetting av kommunetilknytning er det tatt utgangspunkt i ungdomsskolen (ikke avgiverskolen). 
Tall for kommuner med færre enn 20 elever undertrykkes.

Andel elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver lesing 8. trinn

ID : K1486629220P27187

Informasjon

Nasjonale prøver avlegges hver høst på 5.,8. og 9. trinn i lesing, regning og engelsk (9. trinn har bare prøver i lesing og regning). Prøvene i lesing og regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing på norsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). 
Skalaen med ulike mestringsnivåer har fem nivåer for 8.trinn, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 5 høyest. Andel elever på mestringsnivå 3-5 viser andel elever på de tre høyeste mestringsnivåene. 
For fastsetting av kommunetilknytning er det tatt utgangspunkt i ungdomsskolen (ikke avgiverskolen). 
Tall for kommuner med færre enn 20 elever undertrykkes.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

ID : K1173359819P00004162

Informasjon

Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Dersom en elev har færre enn 8 karakterer settes grunnskolepoeng=0. I statistikken er elever med grunnskolepoeng lik null ikke inkludert. 
Indikatoren baserer seg på elever i både kommunale og private grunnskoler. 
Kilde: VIGO

Fotnote

Det er brudd i tidsserien fra 2006 til 2007. Dette skyldes at metoden for beregning av grunnskolepoeng er endret. T.o.m. 2006 ble grunnskolepoeng beregnet som summen av elevenes karakterer i 11 fag. F.o.m. 2007 summeres alle tallkarakterene og deretter deles på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det er brudd i tidsserien fra 2007 til 2008. F.o.m 2008 blir alle elever med grunnskolepoeng=0 holdt utenfor. (Dvs. elever som har færre enn 8 karakterer blir holdt utenfor). Ved publiseringen i 2013 blir det publisert tall for landet og fylker for denne indikatoren.

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring

ID : K1173279408P00028594

Informasjon

Andel elever med direkte overgang til videregående skole = (Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskole)/(Elever som har avsluttet grunnskole)*100 
Teller: Elever som var registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole, etter bostedskommune ved avsluttet grunnskole. Kilde: VIGO 
Nevner: Elever som avsluttet grunnskolen, etter bostedskommune. Kilde: VIGO

Fotnote

Det er brudd i tidsserien fra 2010 til 2011. Fra 2011 telles bare elever som var 16 år i statistikkåret.

Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor, konsern

ID : K1307358475P10778

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte årsverk i grunnskolesektor, konsern (202, 214, 215, 222, 223). 
Andel avtalte årsverk er beregnet som alle ansatte i referanseuken hvor deltidsansatte er omregnet til heltidsekvivalenter. 
Teller = Antall avtalte årsverk i grunnskolesektor, konsern. Nevner = Antall avtalte årsverk i kommunen i alt, konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy.

Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor, konsern

ID : K1307357581P10640

Informasjon

Indikatoren viser andel avtalte korrigerte årsverk for grunnskolesektor, konsern (202, 214, 215, 222, 223). 
Andel avtalte korrigerte årsverk tar utgangspunkt i avtalte årsverk og korrigeres for legemeldt fravær og svangerskapspermisjon. 
Teller = Antall avtalte korrigerte årsverk i grunnskolesektor, konsern. Nevner = Antall avtalte korrigerte årsverk i kommunen i alt, konsern. 
Tall er hentet fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. 
For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om#content 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy.

Andel lærere som er 40 år og yngre

ID : K1307353854P10235

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere som er 40 år eller yngre, av alle lærere. Andel lærere som er yngre enn 40 år = (Lærere 40 år og yngre)/(Lærere, antall)*100 
Teller = Antall personer 40 år og yngre registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere som er 50 år og eldre

ID : K1307356486P10465

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere over 50 år, av alle lærere. Andel lærere over 50 år = (Lærere over 50 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller = Antall personer over 50 år registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret. 

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere som er 60 år og eldre

ID : K1307356706P10488

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere i kommunale grunnskoler som er 60 år eller eldre, av alle lærere. Andel lærere som er eldre enn 60 år = (Lærere over 60 år)/(Lærere, antall)*100 
Teller = Antall personer over 60 år registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere i heltidsstilling

ID : K1307356892P10528

Informasjon

Indikatoren viser andelen lærere i heltidsstilling, av alle lærere i grunnskole. Andel lærere i heltidsstilling = (Lærere i heltidsstilling)/(Lærere, antall)*100 
Teller = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler, heltid.Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning

ID : K1307357097P10566

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, og pedagogisk utdanning, av alle lærere i kommunale grunnskoler. 
Andel lærere med universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning = (Lærere med universitets- og høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler som har universitets- og høgskoleutdanning, og pedagogisk utdanning. Pedagogisk utdanning omfatter allmenn-, fag- og førskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og annen pedagogisk utdanning, bl.a. videreutdanning for lærere. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning

ID : K1307357242P10587

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har universitets- og høgskoleutdanning, uten pedagogisk utdanning, av alle lærere i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. 
Andel lærere med universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning = (Lærere med universitets- og høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning)/(Lærere, antall) 
Teller = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler som har universitets- og høgskoleutdanning, uten pedagogisk utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere

ID : K1307357390P10605

Informasjon

Indikatoren viser andelen av lærere som har videregående utdanning eller lavere, av alle lærere i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. 
Andel lærere med videregående utdanning eller lavere = (Lærere med videregående utdanning eller lavere)/(Lærere, antall) 
Teller = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler som har videregående utdanning eller lavere. Tallet inkluderer lærere med uoppgitt utdanning. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Nevner = Antall personer registrert i undervisningsstillinger i kommunale grunnskoler. Legemeldt sykefravær og fødselspermisjon er inkludert i tallet. 
Data til teller og nevner er hentet fra registerbasert personellstatistikk i SSB, rapporterte tall fra NAV Aa-registeret.

Fotnote

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om 
På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1723 Mosvik og 1729 Inderøy 1.1 2012, vil alle personelldata i 2011 være ført på 1729 Inderøy. På grunn av kommunesammenslåingen mellom 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy 1.1 2013, vil alle personelldata i 2012 være ført på 1901 Harstad.

 

Kontakt