Publikasjon

Discussion Papers no. 866

Churning in thick labor markets

Evidence of heterogeneous responses along the skill and experience gradients

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen