288567
288567
friartikkel
2016-12-14T13:00:00.000Z
no

Nytt rapportmateriell fra 2017

Publisert:

Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger til rapport 2A – 2C datert 5.12.2016 som skal gjelde fra 2017. Innholdet i de nye kodelistene og veiledningene samsvarer med innholdet i utkastene som ble lagt ut den 20.10.2016 med høringsfrist 30.11.2016.

Nye kodelister og veiledninger datert 5.12.2016 har følgende endringer sammenliknet med tidligere kodelister og veiledninger datert 14.12.2012:

Rapport 2A

Nye koder til antall virtuelle kort i mobiltelefon, herunder kortkonti som ikke er knyttet opp mot fysiske kort, fordelt etter oppgjørsmåte. 

V2-kode 33 gjelder heretter «inndeling av kort etter kontaktteknologi» og ikke «inndeling av kort etter sikkerhet» som tidligere. 

Ny V2 33 kode for fysiske kort som kan brukes til kontaktløse betalinger.

Rapport 2B

Nye koder for kjøp av ringetjenester i minibanker 

Nye koder for samlet bruk av virtuelle kort i mobiltelefon» (kortkonti oppgitt i rapport 2A) fordelt på oppgjørsmåter. 

Nye koder for å fange opp cash-back med internasjonale betalingskort. 

Nye koder for kontaktløse betalinger mot betalingsterminaler 

Nye koder for kortbetalinger i mobiltelefon etter om de gjelder betalinger over internett, P2P eller P2B betalinger 

Nye koder til sumposter for egne overføringer til VIPPS, MobilePay og mCash belastet internasjonale betalingskort og e-pengekort. Systemeierne rapporterer i tillegg all bruk av VIPPS, MobilePay og mCash fordelt på nye poster nevnt ovenfor.

Rapport 2C

Nye koder for betalinger med «kort i mobiltelefon» over landegrensene

Spørsmål om ny rapportering fra og med 2017 kan rettes til: Anne Frøberg, SSB, tlf. 21 09 43 60, e-post: Anne.Froberg@ssb.no , eller Terje Åmås, Norges Bank, tlf. 22 31 64 26, e-post: terje.amas@norges-bank.no

 

Kontakt