Publikasjon

Discussion Papers no. 842

The regional dispersion of income inequality in nineteenth-century Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen