Publikasjon

Discussion Papers no. 839

Fuel efficiency improvements – feedback mechanisms and distributional effects in the oil market

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen