Publikasjon

Discussion Papers no. 838

Fractionality and co-fractionality between Government Bond yields

Implications for the yield curve

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen