206130
206130
nokkeltallsside
2014-11-28T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
Jord, skog, jakt og fiskeri

Nøkkeltallsside

Jord, skog, jakt og fiskeri – oversiktstabeller

Tabellene er videreført fra Statistisk årbok, som ble nedlagt i 2013. Tabellnummeret fra 2013-utgaven står sist i tittelen.