49309
49309
nokkeltallsside
2017-01-27T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
Jord, skog, jakt og fiskeri

Nøkkeltallsside

Nøkkeltal for jord, skog, jakt og fiskeri

Primærnæringane nyttar fornybare naturressursar. Jordbruket produserer stort sett for heimemarknaden, medan skogbruk, fiskeri og akvakultur konkurrerer på verdsmarknaden. Statistikkene om desse næringane skal gi grunnlag for planlegging og analyse.

Jordbruk
Eining Verdi Endring i % frå året før Endring i % siste 5 år Periode
Jordbruksbedrifter Tal 41 064 -2,3 -10,0 2016
Jordbruksareal Dekar 9 824 526 -0,4 -1,6 2016
Kjøtproduksjon Tonn 344 053 3,4 7,1 2016
Skogbruk
Eining Verdi Endring i % frå året før Endring i % siste 5 år Periode
Sal av tømmer til industrien Millionar m3 10,3 1,8 20,5 2016
Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien Millionar kroner 3 426,8 0,4 15,9 2015
Fiskeri og akvakultur
Eining Verdi Endring i % frå året før Endring i % siste 5 år Periode
Fisk og skaldyr levert av norske båtar Tonn 2 043 521 -12,5 -11,1 2016
Fangstverdi av fisk og skaldyr levert av norske båtar Millionar kroner 18 233 7,7 13,7 2016
Førstehandsverdi av oppdrettsfisk Millionar kroner 63 854 36,3 120,6 2016
Sal av oppdrettsfisk Tonn 1 328 027 -3,8 16,1 2016
Jakt og fritidsfiske
Eining Verdi Endring i % frå perioden før Endring i % siste 5 periodar Periode
Aktive jegerar Tal 139 010 -2,7 -3,5 2015-2016
Elvefiske etter laks (avliva) Tonn 343,0 -2,7 -12,9 2016