117416
117416
innrapportering
2013-06-04T18:13:00.000Z
no

Ikke aktiv

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

INNRAPPORTERINGSSTATUS 

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
15.08.2017

Innrapportering av 2016-data er nå avsluttet.

15.06.2017

Innrapporteringsportalen er nå åpnet for rapportering igjen. 

08.06.2017

Innrapporteringsportalen er stengt for rapportering på grunn av KOSTRA publisering 15.juni. Det vil igjen bli mulig å rapportere fom. 15.juni kl. 12:00.Informasjon om rapportering 

Utdypende informasjon

 

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

 

Veiledning og skjema  

 

Kontakt

 • E-post
  kostra-support@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 70
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00