327985
327985
innrapportering
2017-12-01T10:00:00.000Z
no

Pågår

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

INNRAPPORTERINGSSTATUS 

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
02.01.2018

 SEND-INN knappen for alle skjema er nå aktivert.

01.12.2017

 SEND-INN knappen for alle skjema aktiveres tirsdag 2. januar 2018.

01.12.2017

 Testperioden for 2017-innrapportering er nå avsluttet og all test-data slettet.

24.11.2017

 Test-data slettes 1. desember 2017.

24.11.2017

Testperioden for 2017-innrapporteringen avsluttes torsdag 30. november 2017 kl. 12:00. 

 06.10.2017

Testperioden for 2017-innrapporteringen starter 1. november 2017, og varer frem til og med 30. november 2017.Informasjon om rapportering 

Utdypende informasjon

 

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

 

 

Veileding og utskriftsvennlige skjemaer

Veiledning og utskriftsvennlige versjoner av skjema finner dere ved å logge inn i KOSTRA-innrapporteringsportalen. 

1) Logg inn i KOSTRA-innrapporteringsportalen med kommunen, fylkeskommunene eller virksomhetens brukernavn og passord. Har du ikke fått tildelt egen innlogging, kan du logge inn med brukernavnet: Fylkesmannen og passord: fylkesmann1 

 • For to skjema gjelder at det har inngangsspørsmål som gjør at deler av skjema er passivt (usynlige) før disse inngangsspørsmålene er besvart. Utskriftsvennlig fullversjon av disse skjemaene finner du nedenfor:

     a. Skjema 20 Byggesaksbehandling, deling, seksjonering, oppmåling 2017

         Bokmål: Skjema 20 Byggesaksbehandling (PDF)

         Nynorsk: Skjema 20 Byggesaksbehandling (PDF)

     b. Skjema 20 Areal- og samfunnsplanlegging

         Bokmål: Skjema 20 Areal- og samfunnsplanlegging (PDF)

 

2) Åpne aktuelle skjema.

3) Last ned utskriftsvennlig versjon av skjema ved trykke på PDF-ikonet i slutten av skjema-tittelen. 

4) Last ned veiledning ved å trykke på i-knappen i slutten av skjema-tittelen.  

 

Har dere problem med å laste ned dokumentene kontakt svarttjenesten:

kostra-support@ssb.no

 

A-ordningen

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/ 

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.  

Type virksomheter i Enhetsregisteret:

 

Fredete bygg  

Liste over fredete bygg

Lister over bygg registrert oppført før 1850:

Kontakt

 • E-post
  kostra-support@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 70
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00