327985
327985
innrapportering
2017-11-02T11:20:00.000Z
no

Ikke aktiv

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

Kontakt

 • E-post
  kostra-support@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 70
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00