[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Detaljomsetningsindeksen, april 1999:

Økning i postordrehandelen


Volumindeksen for detaljhandel i alt steg med 4,3 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. I dette tidsrommet hadde postordrehandel en sterk vekst.

Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Det var volumindeksen for hovednæringsgruppen detaljhandel utenom butikk som steg mest, med 23,3 prosent de fire første månedene i 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Denne næringen består i hovedsak av postordrehandel. Omsetningen i volum for hovednæringsgruppen som blant annet omfatter klær, skotøy, elektriske varer, møb-ler, bøker og byggevarer, økte omsetningen i volum med 6,7 prosent i samme periode. Volumindeksen for butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg med 3,4 prosent. Salget i volum for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak omfatter nærings- og nytelsesmidler, steg med 1,9 prosent de fire første månedene i 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Næringshovedgruppen butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger omsatte i volum 0,5 prosent mindre i samme periode.

Volumindeksen for april gikk ned med 4,7 prosent i april 1999 sammenlignet med april 1998. Omsetningsindeksen for mars og april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måneder i 1998 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene. Sesongjustert indeks gikk opp med 1,5 prosent fra mars til april etter å ha gått ned med 1,9 prosent fra februar til mars i år.

0,1 prosent endring fra foreløpige tall

Verdiindeksen for detaljhandel gikk ned med 2,7 prosent fra april 1998 til april 1999. Dette er 0,1 prosent større nedgang enn foreløpige tall som ble publisert 25. mai i år. Prisindeksen steg med 2,1 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen

Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 2,6 prosent fra mars til april. Siden påskeuken i år falt i overgangen mellom mars og april er den sesongjusterte månedsveksten mer usikker enn ellers. Den ujusterte indeksen for perioden mars og april viser en vekst på 2,7 prosent i forhold til den samme perioden siste år. Den tilsvarende veksten for perioden januar og februar var 4,1 prosent. Avviket i den sesongjusterte månedsveksten i april måned sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene mo-torkjøretøyer, tobakk samt bensin.

Om statistikken

Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 700 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 15 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-april 1999


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, april 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad@ssb.no,tlf. 62 88 54 31. Om varekonsumindeksen: Gisle.Froiland@ssb.no, tlf. 21 09 46 91, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.


Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]