[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1999:

Redusert elforbruk


Forbruket av elkraft var i april 9 886 GWh, som er en nedgang på 2,1 prosent i forhold til samme måned året før. I kraftintensiv industri økte imidlertid elforbruket med 2,0 prosent, mens det samlede øvrige forbruket ble redusert med 3,5 prosent.

Sammenlignet med tilsvarende måned året før var nedgangen i elforbruket i april den første siden mai 1998. Selv om elforbruket gikk ned i april var det likevel det nest høyeste forbruket som er målt for denne måneden. Brutto elforbruk de siste 12 månedene var 121 377 GWh, en økning på 2,8 prosent i forhold til forrige 12-månedersperiode.

Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri var i april 2 501 GWh. Vi må tilbake til 1989 sist gang forbruket i kraftintensiv industri var høyere for denne måneden. Den gang var elforbruket 2 523 GWh. Økningen i elforbruket i kraftintensiv industri kommer til tross for en relativt stor nedgang i forbruket i produksjonen av kjemiske råvarer fra 440 GWh i fjor til 391 GWh i år, en nedgang på hele 11,1 prosent. Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri de siste 12 månedene var 30 762 GWh, en økning på 3,9 prosent i forhold til samme periode året før.

Lavere elproduksjon

Produksjonen av elkraft var i april 9 284 GWh. Dette er en nedgang på 2,4 prosent i forhold til samme måned året før. Elproduksjonen de siste 12 månedene var 117 490 GWh, som er en økning på 0,6 prosent i forhold til samme periode året før. Det var tre fylker med kraftproduksjon over
1 000 GWh i april. Størst var elproduksjonen i Hordaland med 1 265 GWh, etterfulgt av Telemark og Sogn og Fjordane med henholdsvis 1 082 og
1 042 GWh. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av april, mandagen i uke 15, 43,9 prosent. Dette er 5,3 prosent-poeng høyere enn medianen for 1982 til 1991.

Importen og eksporten av elkraft var i april henholdsvis 919 og 317 GWh. Dette gir et eksportunderskudd på 602 GWh. Eksportunderskuddet utgjorde 6,5 prosent av den totale produksjonen av elkraft.

Om statistikken

Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 4]

Figur 4: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft i april. 1980-1999. GWh


[Figur 5]

Figur 5: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elkraft per måned. Januar 1996-april 1999. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1999.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte på vår webtjeneste. Mer informasjon: Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70, eller Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]