[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 4. kvartal 1998:

Stor økning i rengjøringsvirksomheten


Omsetningen innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med vel 7 prosent 4. kvartal 1998 sammenlignet med 4. kvartal 1997. Det var blant annet stor økning i omsetningen for bedrifter med rengjøringsvirksomhet.

Bedrifter med næringen rengjørinsvirksomhet økte omsetningen med nesten 35 prosent i 4. kvartal 1998 sammenlignet med 4. kvartal 1997. Fra 1997 til 1998 steg indeksen med over 31 prosent. Teknisk testing og analyse økte med 22 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før, og fra 1997 til 1998 steg denne indeksen med i underkant av 27 prosent.

Økt omsetning innenfor datavirksomhet

Næringen databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med 29 prosent i 4. kvartal 1998 sammenlignet med 4. kvartal 1997. Fra 1997 til 1998 steg indeksen med nesten 24 prosent. Omsetningen til bedrifter med næringene utleie av maskiner og utstyr uten personell og formidling og utleie av arbeidskraft økte begge med over 12 prosent. Omsetning og drift av egen fast eiendom gikk derimot ned med 9 prosent i 4. kvartal 1998 sammenlignet med samme kvartal året før, og fra 1997 til 1998 var nedgangen 1,7 prosent.

Om statistikken

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på rundt 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. Det er tilgjengelig terminvise omsetningstall for momspliktige næringer. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Ny statistikk
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Inger.Jonassen@ssb.no, tlf. 62 88 52 06.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]