[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 16, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1999:

Stadig færre dødsulykker


I 1. kvartal i år mistet 48 personer livet på veiene. Dette er 18 færre enn for 1. kvartal i fjor og 14 færre enn gjennomsnittet for perioden 1994-1998. Antall omkomne ungdommer i årets tre første måneder er halvert, sammenlignet med samme pe-riode i fjor.

Hittil i år omkom fem barn under 15 år. Av disse var tre bilpassasjerer, én fotgjenger og én akende. Dette er to flere enn i 1. kvartal i fjor.

Åtte ungdommer mellom 15 og 24 år mistet livet, og det er halvparten så mange som året før. Av de åtte omkomne var tre bilførere, to bilpassasjerer, én mopedist og to fotgjengere.

23 av de omkomne hittil i år var mellom 25 og 64 år. I 1. kvartal i 1998 var det 37 i denne aldersgruppen som mistet livet i trafikken. Av de i aldersgruppen over 64 år så var det 12 personer som mistet livet, to flere enn i fjor.

Ifølge de foreløpige politirapportene har det vært 1 527 trafikkulykker med personskade hittil i 1999. Sammenlignet med tilsvarende tall for 1. kvartal i fjor er dette 168 færre ulykker. Fylkene Akershus, Oslo og Finnmark hadde størst nedgang i antall ulykker hittil i år, med henholdsvis 50, 33 og 31 færre. Ulykkestallene for Vestfold og Hedmark fylke økte mest med henholdsvis 20 og 13 flere ulykker.

Laveste tall siden 1968

I mars mistet elleve personer livet i trafikken. Det er det laveste tallet for omkomne i mars siden statistikken ble fordelt etter måned i 1968. I fjor omkom 20 personer i marstrafikken. Gjennomsnittstallet for mars de siste fem årene viser 23 omkomne. Av de omkomne siste måned var fem bilførere, to bilpassasjerer, én motorsyk-list, én mopedist, én fotgjenger og én akende.

Foreløpige tall viser at 612 personer kom til skade i trafikken siste måned. Tilsvarende skadetall for mars i fjor viste 751. 2 132 ble skadd i årets tre første måneder, mot 2 359 i fjor.

Om statistikken

Ulykkestallene for 1998, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 18/98 (Veitrafikkulykker med personskade, mars 1998). Tallene for 1998 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 er de siste reviderte. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, mars 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 16, 1999 [an error occurred while processing this directive]