[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. mars 1999:

Økte priser på olje og raffinerte oljeprodukter


Prisutviklingen for innenlands tilgang av varer ved førstegangsomsetning hadde en oppgang på 0,5 prosent fra forrige måned. Hovedbildet i mars viser en prisoppgang for de fleste varegrupper. Brenselstoffer var spesielt viktig for økningen i totalindeksen. Fra mars 1998 til mars 1999 (12-månedersveksten) steg prisene med 0,8 prosent, mot 0,1 prosent i februar.

Innenfor gruppen levende dyr og matvarer steg prisene svakt med 0,1 prosent i mars. Høyere priser på diverse kornvarer, grønnsaker (potet, gulrøtter og hvitkål) og kraftfôr trekker delindeksen opp. Lavere priser på kjøtt og kjøttvarer trakk i motsatt retning. 12-månedersveksten for gruppen var på 0,8 prosent i mars.

Gruppen brenselstoffer hadde en økning på 2,6 prosent fra februar til mars. Den kraftige prisøkningen skyldes i hovedsak høyere råoljepris. Marsprisen på råolje (Brent Blend) var i underkant av 98 kroner per fat, mot 78 kroner i februar. Dette utgjør en økning på over 24 prosent fra forrige måned. Det er også registrert høyere priser på ulike mineralolje-produkter, slik som fyringsoljer, parafin og jordoljebitumen. 12-månedersveksten for denne gruppen sank svakt med 1 prosent, etter et fall på hele 5,2 prosent forrige måned.

Etter anvendelse

Gruppert etter anvendelse har prisene på både konsum- og investeringsvarer hatt en svak økning fra februar til mars. I indeksen har varer til konsum stor betydning, og steg med 0,1 prosent. Dyrere matvarer er en forklarende faktor bak økningen. Prisene på investeringsvarer steg også med 0,1 prosent. 12-månedersendringen for konsum- og investeringsvarer er henholdsvis 1,6 og 1,2 prosent.

Ny statistikk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. mars 1999.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Katharina.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 47 42, eller Erik.Skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]