[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Fergetransport mellom Norge og utlandet, januar 1999:

Færre med ferge til utlandet i januar


148 581 fergepassasjerer reiste fra Norge til utlandet i januar. Dette var en nedgang på 5 488 passasjerer eller 3,6 prosent i forhold til januar 1998.
92 582 norske passasjerer reiste fra Norge med ferge i januar 1999. Dette var en nedgang på 1 549 passasjerer eller 1,6 prosent i forhold til januar 1998. Antall utenlandske passasjerer ble redusert med 3 939 (6,6 prosent) til 55 999 passasjerer i 1999.

Stor nedgang av danske passasjerer
Dansker og tyskere er de dominerende utenlandske passasjergruppene. Mens tallet på utreiste dansker viste en tilbakegang på 3 995 (9,9 prosent) til 36 181 passasjerer, økte antall tyskere med 1 119 til 15 080 i januar 1999. Dette tilsvarte en økning på 8 prosent sammenlignet med januar 1998.

Liten nedgang i transport av kjøretøy
I januar ble det transportert totalt 19 985 kjøretøy fra Norge til utlandet, omtrent uendret fra forrige år. Antall norske kjøretøy økte med 295 (3,4 prosent) til 9 026. Antall utenlandske kjøretøy gikk ned med 444 (3,9 prosent) til 10 959. Per-son-/varebiler utgjør 96,3 prosent av antall utreiste kjøretøy for januar 1999. Statistikken for januar 1999 er utvidet til å spesifisere type kjøretøy etter nasjonalitet.

Om statistikken
Statistikken er basert på opplysninger fra fergeselskapene. Den omfatter alle utreiste passasjerer og kjøretøy fra Norge til utlandet som reiste med passasjerferger.

Ny statistikk
Fergetransport mellom Norge og utlandet, januar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel.Varli@ssb.no, tlf. 62 88 54 18, eller Oystein.M.Linnestad@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]