[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1999:

20 omkom og 767 ble skadd


I årets første måned omkom 20 personer på veiene, mens 767 ble skadd. Dette viser en foreløpig oversikt. Tilsvarende oversikt for januar i fjor viste 21 omkomne og 740 skadde.
To barn under 10 år mistet livet i januartrafikken. Videre omkom fem i aldersgruppen 15-22 år. Av disse fem var to bilførere, to bilpassasjerer og én fotgjenger. Av de øvrige omkomne var sju i aldersgruppen 25-54 år, og seks var mellom 68 og 87 år.

Gjennomsnittstallene for januar i femårsperioden 1994-1998 var 17 omkomne og 780 skadde.

353 omkom og 11 953 ble skadd på veiene i hele 1998, viser den siste oversikten.

Om statistikken
Ulykkestallene for 1998, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nr. 9/98 (Veitrafikkulykker med personskade, januar 1998). Tallene for 1998 som presenteres i vedleggstabellene 1-5 er de siste reviderte. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet i januar. 1990-1999


[Figur 2]

Figur 2: Personer skadd i januar. 1990-1999


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, januar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]