[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1998:

Nettoimport av strøm i 1998


Norge var nettoimportør av elkraft for tredje året på rad i fjor. Nettoimporten var i desember 789 GWh, mens den for hele året var 3 634 GWh. I 1996 og 1997 var nettoimporten henholdsvis 8 975 og 3 818 GWh. Elforbruket økte i fjor med 4,5 prosent. Dette var den høyeste økningen i årsforbruket siden 1987.
Importen i desember 1998 var 1 036 GWh og for hele året 8 046 GWh. Tilsvarende var eksporten i desember 247 GWh og 4 412 GWh i hele 1998. Til tross for en nedgang i importen av elkraft på 7,4 prosent fra 1997 til 1998, ga en nedgang i eksporten på 9,5 prosent fortsatt nettoimport (import minus eksport) i fjor. Nettoimportens andel av totalt forbruk var i desember 6,4 prosent, og for hele året 3,0 prosent. Produksjonen av elkraft var i desember 11 457 GWh, som er en nedgang på 2,9 prosent i forhold til samme måned året før. For hele året var produksjonen av elkraft 116 976 GWh, en økning på 4,8 prosent i forhold til 1997. I midten av desember (mandag i uke 51) var fyllingsgraden i vannmagasinene 76,4 prosent av total magasinkapasitet. Det er 4,5 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet (medianen) for uke 51 i perioden 1982 til 1991.

Telemark produserte i desember 1465 GWh og var dermed det fylket i Norge som hadde størst produksjon av elkraft. Dette utgjør 12,8 prosent av den totale produksjonen i desember. Hordaland var det fylket som hadde størst produksjon i hele 1998 med 14 316 GWh, noe som utgjør 12,2 prosent av total produksjon.

Bruttoforbruket av elektrisitet var i desember 12 247 GWh. Det er en økning i forhold til samme måned i fjor på 1,9 prosent. For hele 1998 var elforbruket 4,5 prosent høyere enn i 1997. Det er den største årlige økningen i forbruket siden 1987, hvor elforbruket var 4,7 prosent høyere enn i 1986. Elforbruket i 1998 var også 3,7 prosent høyere enn rekordåret 1995. Til sammenligning har den årlige økningen i forbruket de siste ti årene vært gjennomsnittlig 1,5 prosent.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte på vår webtjeneste. Mer informasjon: Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70 eller Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf.21 09 44 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]