[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Fergetransport mellom Norge og utlandet, desember 1998:

Flere reiste med ferge til utlandet i 1998


Antall fergepassasjerer fra Norge til utlandet økte med 8 prosent fra 1997 til 1998. Det betyr at 3 158 802 passasjerer benyttet ferge til utlandet i fjor.
71,7 prosent av de reisende eller 2265 008 var norske passasjerer. Antall norske passasjerer økte med 10,7 prosent i 1998, mens utenlandske passasjerer økte med 1,7 prosent. Nasjonalitetsfordelingen viser at danskene og tyskerne utgjorde henholdsvis 38,7 og 35,4 prosent av utenlandske passasjerer i 1998.

Desember 1998
Totalt reiste det 192 265 passasjerer i desember 1998. Det er en økning på 17,5 prosent i forhold til desember 1997. Tallet på norske passasjerer økte med 21,1 prosent, fra 136393 passasjerer i 1997 til 165147 passasjerer i denne måneden. Norske passasjerer utgjorde 86prosent av samtlige utreiste passasjerer i desember. Antall utenlandske passasjerer var uendret fra året før.

Svenskene økte mest
Det var 5 770 svensker som reiste ut fra Norge i desember. Det er en økning på 56,3 prosent. Danskene var fortsatt den dominerende gruppen utenlandske passasjerer med 15 215 eller 56,1 prosent av samtlige utlendinger reist fra Norge i desember. Dette var likevel en nedgang på 8,7prosent i forhold til samme måned i fjor. Tyskerne hadde også en nedgang i antall passasjerer, med 6,1 prosent til 4 383.

Økt transport av kjøretøy
I 1998 ble det transportert 457 670 kjøretøyer totalt, mot 412 304 i 1997. Det er person-/varebiler som har den største andelen utreiste kjøretøyer med 431 996 eller 94,4 prosent av alle kjøretøyer. Det var en økning på 11 prosent fra 1997. I desember ble det transportert totalt 21088 kjøretøyer fra Norge til utlandet. Dette var en økning på 24,3 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Om statistikken
Statistikken er basert på opplysninger fra fergeselskapene. Den omfatter alle utreiste passasjerer og kjøretøyer fra Norge til utlandet som reiste med passasjerferger.

Ny statistikk
Fergetransport mellom Norge og utlandet, november 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges Offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel.Varli@ssb.no, tlf. 62 88 54 18, eller Jan.Monsrud@ssb.no, tlf. 62 88 54 07.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]